Καταστροφή ένα «κούρεμα» τραπεζικών καταθέσεων

100
Καταστροφή ένα «κούρεμα» καταθέσεων

Αν το 2015 δεν είχε γίνει το ατύχημα με τους, σήμερα θα συζητήσουμε μόνο για αύξηση των τραπεζικών χορηγήσεων ως αποτέλεσμα της διατήρησης υψηλών καταθέσεων.

Χάνοντας την καλύτερη τετραετία της καλύτερης 10ετίας του πλανήτη (2015-2018) και μια ποσοτική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που πέρασε και δεν... σταμάτησε, τώρα ξανάρχισε ο κόσμος να φοβάται για πιθανό "κούρεμα".

Εκεί έχει οδηγήσει η γενικευμένη ανασφάλεια που έχουν προκαλέσει οι σημερινοί κατσαπλιάδες. "Κούρεμα" δεν μπορεί να γίνει και όποιος το σκέφτεται είναι... εγκληματικό μυαλό! Αν χρειαστεί καινούρια ανακεφαλαιοποίηση αυτή θα γίνει με νέα κεφάλαια από τους μετόχους.

Επί των ημερών του σημερινού καταστροφικού πρωθυπουργού χάθηκε το 98% της αξίας των τραπεζών.

Υπάρχει περιθώριο να χαθεί το... 99,99%! Μόνο αυτός μπορεί να καταφέρει κάτι τέτοιο...