Κατέρρευσαν επενδύσεις και κατανάλωση - Ανάπτυξη 2,3% στο πρώτο τρίμηνο

114

Με αύξηση 2,3% στο ΑΕΠ έκλεισε το πρώτο τρίμηνο σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ανάπτυξη που αποδίδεται τόσο στη χαμηλή περσινή βάση σύγκρισης όσο και στην εκρηκτική αύξηση φόρων στη διάρκεια του χρόνου, στις επιδοτήσεις και τις εξαγωγές.

Η επιτάχυνση σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο είναι στο 0,8%. Την ίδια ώρα τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν νέα βουτιά στην κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Ειδικότερα, τα αναλυτικά στοιχεία σύμφωνα με την ΕΣΤΑΤ το 1ο τρίμηνο του 2018 σε τριμηνιαία και ετήσια βάση.

Τριμηνιαίες μεταβολές

-Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2017.

-Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 28,1 % σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2017.

-Αύξηση κατά 1,4% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2017 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 5,1% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,9%.

-Μείωση κατά 2,7% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2017 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,6% ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 7,3%.

Ετήσιες μεταβολές

-Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση 0,3% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2017.

-Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 10,4% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2017.

-Αύξηση κατά 7,6% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2017 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 10,5% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,8%.

-Μείωση κατά 2,8% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2017 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 6,1% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 13%.