Κατώτατος μισθός: Πώς διαμορφώνεται σε Ελλάδα και Ε.Ε.

329
Ποιοι θα πάρουν το Κοινωνικό Μέρισμα

Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα είναι υψηλότερος απ’ ό,τι στην Πορτογαλία και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και αλλά απέχει παρασάγγας σε σχέση με ό,τι ισχύει στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), την 1η Ιανουαρίου του 2020 στις 21 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρχε κατώτατος μισθός.

Μόνο η Ιταλία, η Δανία, η Κύπρος, η Αυστρία, η Σουηδία και η Φινλανδία δεν έχουν θεσπίσει κατώτατο μισθό.

Ο μηνιαίος κατώτατος μισθός κυμαίνεται σε γενικές γραμμές κάτω από 600 ευρώ στην Ανατολική Ευρώπη και πάνω από τα 1.500 ευρώ στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Eurostat διακρίνει τρεις ομάδες χωρών όσον αφορά το ύψος του κατώτατου μισθού τους σε ευρώ. Τον Ιανουάριο του 2020, η Βουλγαρία είχε τον χαμηλότερο ακαθάριστο (προ φόρων) κατώτατο μισθό (312 ευρώ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εννιά χώρες – μέλη, κυρίως στα Ανατολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν κατώτατους μισθούς από 400 έως 600 ευρώ: Η Λετονία (430 ευρώ), η Ρουμανία (466), η Ουγγαρία (487), η Κροατία (546), η Τσεχία (575), η Σλοβακία (580), η Εσθονία (584), η Λιθουανία (607) και η Πολωνία (611).

Σε πέντε άλλες χώρες – μέλη, κυρίως στον Νότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κατώτατοι μισθοί κυμαίνονταν από 700 έως λίγο πάνω από τα 1.000 ευρώ τον μήνα: Στην Πορτογαλία (741 ευρώ), την Ελλάδα (758), τη Μάλτα (777), τη Σλοβενία (941) και την Ισπανία (1.050).

Στην Ελλάδα ο κατώτατος μισθός είναι 650 ευρώ, αλλά καταβάλλεται 14 φορές τον χρόνο και για τον λόγο αυτό υπολογίζεται σε 12μηνη βάση για να υπάρχει σύγκριση με τις άλλες χώρες.

Στις υπόλοιπες επτά χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ελάχιστοι μισθοί ανέρχονταν πάνω από τα 1.500 ευρώ: Στη Γαλλία (1.539 ευρώ), τη Γερμανία (1.584), το Βέλγιο (1.594), την Ολλανδία (1.636), την Ιρλανδία (1.656) και το Λουξεμβούργο (2.142).

Στις ΗΠΑ, ο κατώτατος μισθός σε ομοσπονδιακό επίπεδο ήταν 1.119 ευρώ.

Οι τεράστιες διαφορές στο ύψος των κατώτατων μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνονται, αν υπολογισθεί η αγοραστική δύναμή τους (δηλαδή το επίπεδο τιμών τους) και κυμαίνονται από 579 μονάδες ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης (PPS) στη Λετονία και 618 στη Βουλγαρία έως 1.705 PPS στο Λουξεμβούργο.