ΚΙΝΑΛ: Κατάργηση μείωσης αφορολόγητου, θέσπιση κατώτερης σύνταξης

119
Απλήρωτοι φόροι πάνω από δύο δισ. ευρώ

Τροπολογία με σειρά θετικών μέτρων για την ελληνική κοινωνία κατέθεσε το Κίνημα Αλλαγής.

Συγκεκριμένα το ΚΙΝΑΛ προτείνει:

- την κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου.

- τη στήριξη για πέντε χρόνια των νέων που ξεκινούν δική τους επαγγελματική δραστηριότητα, με απαλλαγή από φόρους και εισφορές,

- τη χορήγηση φορολογικών κίνητρων για προσλήψεις νέων ανέργων στον ιδιωτικό τομέα,

- τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης των νέων ζευγαριών για τρία χρόνια, για κάθε νέο παιδί που γεννιέται,

- τη θέσπιση κατώτερης σύνταξης στα 500 ευρώ για το μεμονωμένο συνταξιούχο και 700 για το ζευγάρι,

- μείωση του κόστους παραγωγής για τους αγρότες και επιστροφή του φορολογικού συντελεστή στο 13%.

«Η δέσμη οικονομικών μέτρων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στις 8 Μαΐου, προδίδει κίνηση πανικού προεκλογικού χαρακτήρα, με μόνο στόχο να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα για την καταρρέουσα Κυβέρνησή του», αναφέρει το Κίνημα Αλλαγής στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας που υπογράφει σύσσωμη η ΚΟ με πρώτη την Φώφη Γεννηματά.

Αναλυτικά κατ’ άρθρον προτείνει το ΚΙΝΑΛ:

Άρθρο 1

Προτείνεται η κατάργηση του άρθρου 10 του ν.4472/2017 για να μη μειωθεί περαιτέρω η έκπτωση φόρου (αφορολόγητο) για τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4472/2017 (Α΄ 74) με στόχο τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που δεν υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2020 και εφεξής, να μειώνεται ο φόρος κατά 650 ευρώ, ήτοι: κατά 1.900 έναντι 1.250 ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, κατά 1.950 έναντι 1.300 ευρώ για τον φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο, κατά 2.000 έναντι 1.350 ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και κατά 2.100 χίλια τετρακόσια πενήντα έναντι 1.450 ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

Άρθρο 2

Πενταετές πρόγραμμα στήριξης των νέων επιχειρηματιών και επαγγελματιών. Τριετής πλήρη απαλλαγή από φορολογία εισοδήματος και από τις εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης και κατά 50% για τα επόμενα δύο έτη

Βασικό συστατικό στοιχείο ενός μίγματος πολιτικής, για τη μείωση της υψηλής ανεργίας νέων και της ανάσχεσης της διαρροής επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό, είναι η ελάφρυνση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών των νέων. Με τις προτεινόμενες διατάξεις μπορεί να ενισχυθεί η πρωτοβουλία για νέα επιχειρηματικότητα αφού θεσπίζονται πλήρη απαλλαγή φορολογίας αλλά και μηδενικές ασφαλιστικές εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης για τα τρία πρώτα έτη και κατά 50% για τα επόμενα δύο έτη, δηλαδή κατά το αρχικό και κρίσιμο διάστημα σταθεροποίησης μιας νέας επιχείρησης ή της δραστηριότητας ενός νέου επαγγελματία.

Άρθρο 3

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα με κίνητρο την επιπλέον μείωση της φορολογίας με απλό τρόπο

Μια σημαίνουσας βαρύτητας παρέμβαση στη μισθολογική δαπάνη για κάθε επί πλέον πλήρους θέση εργασίας στις επιχειρήσεις, υπολογίζεται ως έξοδο που εκπίπτει της φορολογίας, με συντελεστή αυξημένο κατά 50%. Δηλαδή για κάθε 100 ευρώ που πληρώνει η επιχείρηση για τους νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, απαλλάσσεται από τη φορολογία για 150 προκειμένου για ορισμένες κατηγορίες.

Άρθρο 4

Τριετής στεγαστική συνδρομή οικογενειών μετά την απόκτηση παιδιών

Είναι πλέον αποδεδειγμένο, με βάση την εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και διεθνών πρακτικών, ότι το ζήτημα της στέγασης, αποτελεί έναν από τους κυριότερους ανασταλτικούς παράγοντες για την απόκτηση νέων τέκνων από τις οικογένειες. Με το παρόν άρθρο θεσπίζεται ο θεσμός της στεγαστικής συνδρομής για κάθε νέο παιδί που γεννιέται και χορηγείται νομοθετική εξουσιοδότηση για την άμεση παροχή του, ως γνήσιο κίνητρο της Πολιτείας για την ανάκαμψη των δημογραφικών μεγεθών της χώρας.

Άρθρο 5

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τον μεμονωμένο συνταξιούχο στα 500 ευρώ και 700 ευρώ για το ζευγάρι

Μετά την κατάργηση του ΕΚΑΣ από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ οι χαμηλοσυνταξιούχοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα αφού η απώλεια του εισοδήματος τους φτάνει έως και το 35% και επιβάλλεται η άμεση αποκατάσταση αυτής της αδικίας. Με το άρθρο αυτό προτείνουμε την καθιέρωση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος συνταξιούχου οποιουδήποτε φορέα που για μεμονωμένο συνταξιούχο ορίζεται στα 500 ευρώ και για ζευγάρι συνταξιούχων στα 700 ευρώ.

Άρθρο 6

Καθιέρωση ενιαίου φορολογικού συντελεστή για τα αγροτικά εισοδήματα και του αφορολόγητου των ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής καθώς και των αγροτικών αποζημιώσεων – Ενίσχυση Συλλογικών Οργανώσεων Αγροτών

Με την πρώτη παράγραφο καθιερώνεται, από 1.1.2019, το 13% ως ενιαίος συντελεστής φορολόγησης των κερδών από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Με τη δεύτερη παράγραφο καθιερώνεται το αφορολόγητο των ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και των πάσης φύσεως αγροτικών αποζημιώσεων, με εξαίρεση το ποσό της ενιαίας ενίσχυσης άνω των 20.000 ευρώ.

Με την τρίτη παράγραφο θεσμοθετείται ότι τα ποσά που εισπράττονται από τη φορολόγηση των άμεσων ενισχύσεων, άνω των 20.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, κατευθύνονται κατ’ αποκλειστικότητα για την περαιτέρω ενίσχυση της σύστασης Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών καθώς και δράσεων που υλοποιούνται από συλλογικές οργανώσεις των αγροτών.

Άρθρο 7

Κίνητρα σε αγρότες οργανωμένους σε Ομάδες Παραγωγών και Συνεταιρισμούς με 35% μειωμένη φορολογία εισοδήματος και 5 μονάδες επιπλέον επιστροφής ΦΠΑ

Είναι κοινή η διαπίστωση ότι στη χώρα μας υπάρχει μεγάλη έλλειψη συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών που να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά στην προμήθεια των εφοδίων και την εμπορία των αγροτικών προϊόντων. Επιπροσθέτως λόγω της σύνδεσης των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα και της αύξησης της φορολογίας από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ παρατηρείται τάση φυγής αγροτών από τις συλλογικές οργανώσεις. Με το άρθρο αυτό προβλέπονται συγκεκριμένα κίνητρα για τη στήριξη των αγροτών που συμμετέχουν στους συνεταιρισμούς και τις ομάδες παραγωγών. Ειδικότερα με την πρώτη παράγραφο για τους επαγγελματίες αγρότες που παραδίδουν τα αγροτικά τους προϊόντα σε ομάδες παραγωγών και αγροτικούς συνεταιρισμούς των οποίων είναι μέλη, ορίζεται, ότι τα έσοδα από αυτές τις παραδόσεις λογίζονται μειωμένα κατά 35%.

Με τη δεύτερη παράγραφο στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του ΦΠΑ του άρθρου 41 του ν.2859/2000 (Α΄ 138) που παραδίδουν τα αγροτικά τουςπροϊόντα σε ομάδες παραγωγών και αγροτικούς συνεταιρισμούς των οποίων είναι μέλη, επιστρέφεται επιπλέον ποσοστό 5% του αναλογούντος ΦΠΑ.