Κοινωνική πολιτική για άτομα με αναπηρία σε στέρεες βάσεις

506

Η απόφαση του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης να διευρύνει τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης σε άτομα με αναπηρία ελήφθη αφού ξεκαθαρίστηκε ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος, πραγματοποιήθηκε η ακριβής διασταύρωση των κριτηρίων ένταξης όλων των ομάδων δικαιούχων και ολοκληρώθηκε ο υπολογισμός του κόστους διανομής του επιδόματος σε επίπεδο νοικοκυριού.

Κοντολογίς, μπήκαν οι απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες  ώστε οι άνθρωποι με προβλήματα αναπηρίας ανεξαρτήτως ηλικίας, που διαβιούν είτε μόνοι τους είτε ως εξαρτώμενα μέλη, να είναι πλέον δικαιούχοι του επιδόματος. 

Σημειώνεται ότι  με αυτό τον τρόπο, περίπου 253.000 νοικοκυριά θα λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, στα οποία περιλαμβάνονται περισσότερα από 112.000 μέλη ΑΜΕΑ και πάνω από 350.000 παιδιά.

Με λίγα λόγια και ουσιαστικές κινήσεις το οικονομικό επιτελείο προχωρά στην ενίσχυση των περισσότερο ευάλωτων πολιτών και στην στήριξη της οικογένειας, που ως θεσμός έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στη διάρκεια της κρίσης.

Ως προς το χρηστικό κομμάτι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών  και οι δικαιούχοι για να λάβουν το επίδομα θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος (www.koinonikomerisma.gr), χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), από τις 17 έως τις 26 Δεκεμβρίου.