Κοινωνικό Μέρισμα: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα πάρουν τα χρήματα

505
Νέα πάγια ρύθμιση οφειλών στην Eφορία

Στις 16 Δεκεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το Κοινωνικό Μέρισμα.

Η έκτακτη ενίσχυση παρέχεται στα άτομα με αναπηρία χωρίς ηλικιακά όρια, σε πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και άνω, σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανέργους, με συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης και προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, στις 16 Δεκεμβρίου θα τεθεί σε λειτουργία η ειδική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ (www.koinonikomerisma.gr) και οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 26 Δεκεμβρίου.

Στις 27 Δεκεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των 250.000 δικαιούχων το μέρισμα των 700 ευρώ.

Η διαδικασία για τους δικαιούχους είναι απλή αλλά θέλει προσοχή.

Κατ’ αρχάς, θα μπαίνουν στο σύστημα με τους κωδικούς του Taxis, θα επιβεβαιώνουν τον ΑΜΚΑ τους, θα συμπληρώνουν τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση και θα συναινούν στην άντληση των αναγκαίων στοιχείων για όλα τα μέλη του νοικοκυριού από το Taxisnet.

Επί τόπου θα ενημερώνονται για το αν πληρούν τα κριτήρια, δηλαδή αν δικαιούνται τα 700 ευρώ και θα πρέπει να δηλώνουν έγκυρο ΙΒΑΝ για την πίστωση του μερίσματος.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, λάθη π.χ. ΑΜΚΑ δεν μπορούν να διορθώνονται στην αίτηση και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τρέχουν στις αρμόδιες υπηρεσίες π.χ. στον ΟΑΕΔ για το χρόνο ανεργίας.

Φέτος δικαιούχοι θα είναι μόνο οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα και ειδικότερα:

1. Πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ (19.140 νοικοκυριά)

2. Οικογένειες όπου τουλάχιστον ο ένας γονέας είναι μακροχρόνια άνεργος (12 μήνες και πάνω), έχουν τουλάχιστον 1 εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ (163.778 οικογένειες)

3. Οικογένειες όπου και οι δύο γονείς είναι βραχυχρόνια άνεργοι (κάτω των 12 μηνών), έχουν τουλάχιστον 1 εξαρτώμενο τέκνο και έως 15.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα (40.927 οικογένειες)

4. Οικογένειες με 1 εξαρτώμενο τέκνο ΑμεΑ, δικαιούχοι του σχετικού επιδόματος, έως 24 ετών (25.632 οικογένειες).

Οι προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις χορήγησης του μερίσματος είναι:

· Τουλάχιστον ο ένας γονιός να ζει νόμιμα και μόνιμα την τελευταία 10ετία στη χώρα (βάσει της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος)

· Και οι δύο γονείς να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας

· Το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού και της κινητής περιουσίας τους να μην ξεπερνά τις 20.000 ευρώ (όχι για τους γονείς ΑμΕΑ).

Υπενθυμίζεται ότι το κοινωνικό μέρισμα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δηµόσιο, τα Ασφαλιστικά Tαµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.