Ξεκίνησαν οι τράπεζες τις χορηγήσεις ευνοϊκών δανείων για κεφάλαιο κίνησης

263

Τις χορηγήσεις δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΕΠΙΧ ΙΙ μέσω του οποίου παρέχεται κεφάλαιο κίνησης με επιδότηση επιτοκίου ξεκίνησαν οι τράπεζες.

Συνολικά οι τράπεζες έχουν δεχθεί περισσότερα από 30.600 σχετικά αιτήματα.

Η Τράπεζα Πειραιώς ενέκρινε τα πρώτα 243 δάνεια και το συνολικό ύψος των εκταμιεύσεων ξεπερνά τα 28 εκατ. ευρώ. Η Πειραιώς έχει γίνει αποδέκτης του 44% των συνολικών αιτημάτων που έχουν υποβληθεί και προχωρά με ταχείς ρυθμούς στην αξιολόγηση τους για την παροχή ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν υποστεί πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας.

Ταυτόχρονα η Εurobank ενέκρινε τα πρώτα 46 δάνεια ύψους 5,5 εκατ. για επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΕΠΙΧ ΙΙ και η αξιολόγηση συνεχίζεται.