Κτηματολόγιο: Αντί δικαστικού αγώνα…

445

Πολλοί από τους συμπολίτες μας που προσέρχονται στα κατά τόπους γραφεία κτηματογράφησης βρίσκονται μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη.

Τα ακίνητα ιδιοκτησίας τους που τυχαίνει να βρίσκονται στα όρια μεταξύ των περιοχών της τρέχουσας κτηματογράφησης και της πρώτης, είχαν συμπεριληφθεί -χωρίς δική τους ενημέρωση και προφανώς από λάθος- στην πρώτη κτηματογράφηση, παρόλο που σύμφωνα με τα συμβόλαιά τους ανήκουν στην κτηματική περιφέρεια περιοχής υπό κτηματογράφηση, και δεν μπορούν να τα δηλώσουν στην τρέχουσα κτηματογράφηση.

Γράφει ο Δημήτριος Λ & Π Λαμπράκης*Του Δημήτριου Λ & Π Λαμπράκη*

Μάλιστα, επειδή οι εγγραφές σε κάποιες περιοχές έχουν γίνει πια οριστικές και έχει παρέλθει κάθε προθεσμία ενστάσεων και διορθώσεων των αρχικών εγγραφών, τα ακίνητα αυτό έχουν περιέλθει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ αμάχητο τεκμήριο ή, όπου δεν έχουν γίνει οριστικές, εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη.

Για να θεραπευθεί το πρόβλημα αυτό δια της δικαστικής οδού, χρειάζεται η άσκηση πολυδάπανων αγωγών κατά του Ελληνικού Δημοσίου, με πολυετή συνήθως χρονική διάρκεια μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.

Το πρόβλημα αυτό μάλιστα ταλαιπωρεί πολλούς συμπατριώτες. θα μπορούσε να επιλυθεί με πρωτοβουλία του αρμόδιου υπουργού, ώστε να επιτραπεί στους συμπολίτες μας να δηλώσουν τα δικαιώματά τους επί των ακινήτων αυτών κατά την τρέχουσα κτηματογράφηση, χωρίς να αναγκαστούν στα τεράστια έξοδα ενός πολυετούς δικαστικού αγώνα, έξοδα που συνήθως υπερβαίνουν την αξία των ακινήτων τους.

Το αίτημα αυτό θεωρώ βέβαιο ότι έχει μεταφερθεί προς τη διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου και τον αρμόδιο υπουργό από τους προισταμένους των κατά τόπου Κτηματολογικών γραφείων.

*Δικηγόρος Αρτας