«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»: Ολοκληρώθηκε η πεζογέφυρα που ενώνει το «ΣΩΤΗΡΙΑ» με την νέα πτέρυγα των ΜΕΘ (Photos)

94
Ολοκληρώθηκε η πεζογέφυρα που ενώνει το «ΣΩΤΗΡΙΑ» με την νέα πτέρυγα των ΜΕΘ

Ολοκληρώθηκε η πεζογέφυρα που ενώνει τα χειρουργεία του νοσοκομείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» με την νέα πτέρυγα των 50 ΜΕΘ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», Θανάσης Γιάνναρης, για τα εγκαίνια της συνδετήριας πεζογέφυρας στο νοσοκομείο «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», δήλωσε:

«Η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. με τη δημιουργική καθοδήγηση του κ. Καραμανλή, συνεχίζει ευσυνείδητα να επιτελεί το χρέος της στον πολίτη.

Η γρήγορη ολοκλήρωση της κατασκευής της σύγχρονης πεζογέφυρας του νοσοκομείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», με χορηγία της Βουλής των Ελλήνων, που συνδέει τα χειρουργεία με τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) πενήντα (50) κλινών που κατασκευάσαμε, είναι μία ακόμη σημαντική ανάσα βοήθειας, στις δύσκολες ώρες που περνά η κοινωνία μας».

«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»: Ολοκληρώθηκε η πεζογέφυρα που ενώνει το «ΣΩΤΗΡΙΑ» με την νέα πτέρυγα των ΜΕΘ (Photos)

Το Έργο: "Μελέτη και Κατασκευή συνδετήριας πεζογέφυρας μεταξύ νέας πτέρυγας ΜΕΘ 50 κλινών και κτιρίου «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» διαμέσου του κτιρίου «ΜΕΓΑ ΛΑΙΚΟ» στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»”.

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» με το τριακοστό δεύτερο άρθρο του ν. 4737/2020 (ΦΕΚ 204/Α/22.10.2020), το οποίο συμπληρώνει το άρθρο εξηκοστό δεύτερο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 84τ.Α/13.04.2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).

Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίσθηκε από το ποσό των 800.000 ευρώ, που διατίθεται υπό τη μορφή δωρεάς από τον Ειδικό Λογαριασμό της Υπηρεσίας Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων της Βουλής των Ελλήνων, στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», απαλλάσσεται δε, από το Φ.Π.Α.

Το αντικείμενο του έργου περιλάμβανε την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την κατασκευή οικοδομικών – Η/Μ εργασιών για τη δημιουργία συνδετήριας πεζογέφυρας μεταξύ της νέας πτέρυγας ΜΕΘ 50 κλινών και του κτιρίου «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» διαμέσου του κτιρίου «ΜΕΓΑ ΛΑΙΚΟ», τη διαμόρφωση του εγγύς περιβάλλοντα χώρου, τη λειτουργική σύνδεση της πεζογέφυρας και των εγκαταστάσεών της με τις υφιστάμενες υποδομές του νοσοκομείου, την κατασκευή εξωτερικού ασθενοφόρου ανελκυστήρα 3 στάσεων στο κτίριο «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ», σε λειτουργική διασύνδεση με τη συνδετήρια πεζογέφυρα, τη διαμόρφωση των προθαλάμων του ανελκυστήρα, τη διαμόρφωση των χώρων (οικοδομικές – Η/Μ εργασίες) στα σημεία σύνδεσης της πεζογέφυρας με τα κτίρια «ΜΕΓΑ ΛΑΙΚΟ» και «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» και την πλήρη διενέργεια των δοκιμών και ρυθμίσεων των εγκαταστάσεων.

Στόχος του έργου ήταν η λειτουργική διασύνδεση της νέας ΜΕΘ 50 κλινών, που κατασκευάστηκε στο πλαίσιο ενίσχυσης του Νοσοκομείου για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19, με το κτίριο «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ», καθώς δεδομένης της διασποράς των κτιρίων στο οικόπεδο του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», αποτελεί τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο λειτουργικής διασύνδεσης και ασφαλούς πρόσβασης από τα χειρουργεία που βρίσκονται στο κτίριο «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» με τη νέα ΜΕΘ 50 κλινών.

Η συνδετήρια αυτή, κλειστή πεζογέφυρα, μήκους 125 τ.μ., διαθέτει ανεξάρτητο σύστημα κλιματισμού-αερισμού, καθώς επίσης και τις απαραίτητες εξόδους διαφυγής για λόγους πυροπροστασίας. Το έργο εξασφαλίζει την ασφαλή και νοσοκομειολογικά ορθή μεταφορά ασθενών, κυκλοφορία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και διακίνηση υλικού.

Επίσης, η κατασκευή του εξωτερικού ασθενοφόρου ανελκυστήρα στο κτίριο «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» συμπληρώνει λειτουργικά το έργο, διασφαλίζοντας τις παραπάνω απαιτήσεις. Τέλος, πολύ σημαντική είναι η νέα διαμόρφωση της κεντρικής εισόδου, στο ισόγειο του κτιρίου «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ», με ράμπες πρόσβασης αμαξιδίων ΑΜΕΑ, φορείων και θύρες εισόδου.

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου διενεργήθηκε στις 10.02.2021, με προϋπολογισμό δημοπράτησης 793.302,20 €. Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την υπ’ αριθμ. 4/282/04.03.2021 απόφασή του, το Δ.Σ. της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», ενέκρινε την ανάθεση του έργου στην εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. με ποσό προφοράς 777.561,00 €.

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε στις 18.03.2021 με διάρκεια 2 μήνες. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η παράδοσή του προς χρήση έως το τέλος Ιουλίου 2021.

«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»: Ολοκληρώθηκε η πεζογέφυρα που ενώνει το «ΣΩΤΗΡΙΑ» με την νέα πτέρυγα των ΜΕΘ (Photos)