Κυπριακό μοντέλο με επιδότηση δόσης από το Δημόσιο για την προστασία της α’ κατοικίας

6

Ενώ ο «κύκλος» του νόμου Κατσέλη ολοκληρώνεται το 2018 οι τράπεζες και το υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις για την προστασία της α’ κατοικίας.

Ανάμεσα στις λύσεις που εξετάζονται είναι και το κυπριακό μοντέλο, που προβλέπει την επιδότηση από την πλευρά του Δημοσίου του ενός τρίτου της μηνιαίας δόσης που ορίζεται να πληρώνει ο δανειολήπτης του οποίου η πρώτη κατοικία προστατεύεται. Αυτό βέβαια στην περίπτωση που πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της «Καθημερινής» το κυπριακό μοντέλο, που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή με την επωνυμία ΕΣΤΙΑ, καλύπτει όχι μόνον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά και οφειλέτες μεσαίας τάξης, καθώς τα όρια της προστασίας για την πρώτη κατοικία συνδέονται με την εμπορική αξία του ακινήτου που μπορεί να φθάνει έως 350.000 ευρώ.

Αντιστοίχως, τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν τεθεί ξεκινούν από 20.000 και φθάνουν έως και 60.000 ευρώ.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιος ρεπορτάζ στο πυρήνα του σχεδίου ΕΣΤΙΑ βρίσκεται η υποχρέωση της τράπεζας ή της εταιρείας που έχει εξαγοράσει το δάνειο να αναδιαρθρώσει την οφειλή από στεγαστικό δάνειο βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως το επιτόκιο, η διάρκεια αποπληρωμής, και στον βαθμό που ο δανειολήπτης είναι συνεπής με την πληρωμή των μηνιαίων καταβολών το κράτος, συνεισφέρει, από την πλευρά του, το ένα τρίτο της δόσης.

Βέβαια, η συγκεκριμένη λύση δεν είναι απαραίτητο ότι θα μεταφερθεί ως έχει στη χώρα μας. Εξετάζεται ωστόσο ως εναλλακτική επιλογή και μπορεί να αποτελέσει μπούσουλα για να υποκαταστήσει τον νόμο Κατσέλη εάν και εφόσον κυβέρνηση, τράπεζες και θεσμοί δεν συμφωνήσουν στην παράταση της ισχύος του.

Την παράταση για έναν ακόμη χρόνο έχει εισηγηθεί το υπουργείο Οικονομικών, ενώ οι τράπεζες εμφανίζονται πρόθυμες να συμφωνήσουν μόνον υπό την προϋπόθεση ότι θα μειωθεί δραστικά στις 100.000 ευρώ το όριο για την αξία της πρώτης κατοικίας που σήμερα προστατεύεται.

Σήμερα η προστασία της α’ κατοικίας για όσους έχουν κάνει αίτηση να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη αφορά σπίτια εμπορικής αξίας από 180.000 ευρώ έως και τις 280.000 ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων και, σύμφωνα με την επιχειρηματολογία των τραπεζών, καλύπτει το 95% όσων έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο.

Με τον ισχύοντα νόμο προβλέπεται επίσης η συνεισφορά του Δημοσίου, πληρώνοντας μέρος της δόσης, εφόσον η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κυμαίνεται μεταξύ 120.000 και 220.000 ευρώ, προσαυξημένη ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη (ένας ενήλικος: 120.000 ευρώ, ζευγάρι: 160.000 ευρώ και 20.000 ανά τέκνο), και το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, δηλαδή κυμαίνεται από 8.180 έως 24.000 ευρώ.

Η σχετική διάταξη, παρά το γεγονός ότι ισχύει από το 2015, αναμένεται να ενεργοποιηθεί το 2019.