Κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την οικονομική ενίσχυση των εφημερίδων

120
Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

Το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες επαναφέρει η Κυβέρνηση.

Ο υφυπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις και τις προτάσεις που τέθηκαν κατά τον πρώτο κύκλο θεσμικού διαλόγου από την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ), την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), καθώς και την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερήσιων Επαρχιακών Εφημερίδων (ΕΙΗΕΕ), τον Σύνδεσμο Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) και την Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ), ενσωμάτωσε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών διάταξη για το πλαίσιο οικονομικής στήριξης επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων.

Η διάταξη δίνει τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων μέσω ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων χρηματοδότησης, με σκοπό την προαγωγή της πολυφωνίας, του πλουραλισμού και της ποιότητας στο δημόσιο διάλογο.

Προκειμένου να διορθωθούν στρεβλώσεις που διαπιστώθηκαν στο προηγούμενο πρόγραμμα και οδήγησαν στην ακύρωσή του, συστήνεται Γνωμοδοτική Επιτροπή η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους ενώσεων συντακτών και ιδιοκτητών εφημερίδων, καθώς και πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με εμπειρία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Έργο της Επιτροπής θα είναι να διασφαλίζει ότι η ύλη των εφημερίδων δεν θίγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ότι τηρείται η δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία.

Προτού εξειδικευθεί το περιεχόμενο του προγράμματος χρηματοδότησης, ο Στέλιος Πέτσας, τηρώντας τη σχετική δέσμευσή του, προχωρά άμεσα στο δεύτερο κύκλο του θεσμικού διαλόγου με τους ανωτέρω φορείς, ξεκινώντας ήδη την Τετάρτη 4 Μαρτίου με την ΕΙΗΕΑ και την ΠΟΕΣΥ και την Πέμπτη 5 Μαρτίου με την ΕΣΗΕΑ.