«Μπλοκάκια»: Υποχρεωτική η καταχώρηση των συμβάσεων στην «ΕΡΓΑΝΗ»

203

Οι αμειβόμενοι με «μπλοκάκι» σε έως δύο εργοδότες και όσοι αμείβονται με εργόσημο θα πρέπει να καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Αυτό προβλέπει το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο του υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που κατατέθηκε προς δημόσια διαβούλευση.

Ειδικότερα, το άρθρο 56 του νομοσχεδίου αναφέρει:

«Συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών, που αφορούν σε απασχολούμενους με αυτή τη μορφή απασχόλησης σε έως δύο εργοδότες (παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει), και οι απασχολούμενοι με εργόσημο (του άρθρου 20 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει) καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης, καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής αυτής".

Σημειώνεται ότι για τους εργαζόμενους με μπλοκάκι υπάρχει σήμερα υποχρέωση του εργοδότη ανάρτησης της σύμβασης σε ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ».