Μυτιληναίος: Αυξημένος κατά 3,7% ο κύκλος εργασιών στο πρώτο τρίμηνο του 2020

213

Με αύξηση του κύκλου εργασιών ολοκλήρωσε το πρώτο τρίμηνο του έτους ο όμιλος MYTILINEOS παρά την πρωτοφανή κρίση του κορωνοϊού.

Η MYTILINEOS, παρά την πρωτοφανή υγειονομική κρίση που επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη, διατηρεί σε λειτουργία το σύνολο των παραγωγικών της μονάδων, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη θωράκιση της Εταιρείας, αλλά και στην ουσιαστική στήριξη της ελληνικής οικονομίας, όπως σημειώνει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, στον Τομέα Μεταλλουργίας όλες οι παραγωγικές εγκαταστάσεις παραμένουν σε πλήρη και αδιάλειπτη λειτουργία, ενώ δεν υπάρχουν προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού, αλλά και τις παραγγελίες πελατών.

Στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου όλες οι μονάδες παραμένουν πλήρως λειτουργικές, παρέχοντας σημαντική στήριξη στο εθνικό δίκτυο. Στους Τομείς Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών και Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, όλα τα κατασκευαστικά έργα προχωρούν βάσει του αρχικού προγραμματισμού.

Παρά το γεγονός ότι η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πανδημίας παραμένει σε διεθνές επίπεδο, η MYTILINEOS προχωρεί στον σχεδιασμό της, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της στρατηγικής, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας και τη βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων της, ώστε να διασφαλίσει την περαιτέρω οργανική της ανάπτυξη.

Ειδικότερα, η οικονομική επίδοση της Εταιρείας στο Α’ Τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, αποτελεί ένα δυναμικό ξεκίνημα, σε ένα έτος με ιδιαίτερες προκλήσεις, καθώς τα λειτουργικά αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 24% (από 65,2 εκατομμύρια το Δ’. Τρίμηνο του 2019 σε 80,6 εκατομμύρια το Α’ Τρίμηνο του 2020).

Αντίστοιχα, σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο του 2019 σε ενοποιημένη βάση:

· O Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 532,7 εκατομμύρια ευρώ έναντι €513,9 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 3,7%.

· Τα Λειτουργικά Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε €80,6 εκατ. έναντι €92,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, καταγράφοντας μείωση 12,4%.

· Τα Καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €36,4 εκατ. έναντι €49,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, καταγράφοντας μείωση 26,8%.

· Αντίστοιχα τα Κέρδη ανά Μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,255 έναντι €0,348.

· Το καθαρό χρέος ανήλθε σε €530 εκατ., οδηγώντας σε αναλογία καθαρού χρέους προς EBITDA 1,76, τους τελευταίους δώδεκα μήνες (LTM)

· Η Εταιρεία θέτει πάντοτε σε συνθήκες κρίσης, τη ρευστότητα ως πρώτη προτεραιότητα. Παρά το εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η ρευστότητα της MYTILINEOS ανέρχεται σε €1,5 δισ. εκατ. των οποίων €700 εκατ. σε ταμειακά διαθέσιμα και €800 εκατ. σε άμεσα ρευστοποιήσιμες γραμμές χρηματοδότησης.