Μυτιληναίος: Προπληρώνει το ομόλογο των €300 εκατ.

75

Στην προπληρωμή του συνόλου της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που έχει εκδώσει και διαθέσει μέσω δημόσιας προσφοράς, δυνάμει του από 27.06.2017 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €300.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (το "Πρόγραμμα ΚΟΔ") προχωράει η εταιρεία Mytilineos.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η προπληρωμή θα λάβει χώρα την 29.06.2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 7.3 του Προγράμματος ΚΟΔ ("Προπληρωμή").

α) το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών, ήτοι €1.000 ανά ομολογία, και
β) οι μέχρι την 29.06.2020 δεδουλευμένοι τόκοι, ανά ομολογία.

Συνεπώς, για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000, ο ομολογιούχος θα λάβει συνολικό μικτό ποσό €1.015,9305555556, που αναλύεται σε €1.000 ονομαστική αξία, πλέον μικτού ποσού τόκων ύψους €15,9305555556, αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση.

Ως προς τη διαδικασία, θα ακολουθήσουν επόμενες ανακοινώσεις της MYTILINEOS.

Τα παραπάνω σημειώνουν παράγοντες, με αφορμή την ανακοίνωση της εταιρείας για πρόωρη αποπληρωμή του ομολόγου των 300 εκατ. ευρώ. Οι ίδιες πηγές παρατηρούν, ότι σε μία περίοδο κατά την οποία η κρίση της πανδημίας έχει φέρει σε δεινή θέση εταιρίες, οι οποίες αναζητούν τρόπους επιβίωσης, η Mytilineos, από θέση ισχύος μειώνει το κόστος δανεισμού και συνεχίζει απρόσκοπτα το επενδυτικό της πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο ομόλογο έληγε το 2022.