Νέα εποχή για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς- Που στοχεύει το σχετικό νομοσχέδιο

197

Το θέμα των αγροτικών συνεταιρισμών απασχόλησε αρκετά την κοινή γνώμη στο παρελθόν για υποθέσεις που είχαν σε πολλές περιπτώσεις αρνητικό πρόσημο.

Όμως κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο πρωτογενής τομέας συνιστά μία από τις βασικές ατμομηχανές της ελληνικής οικονομίας που προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης στην ελληνική Περιφέρεια και ενισχύει την εξωστρέφεια σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από πολύμηνη διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς αποφάσισε να πάει ένα βήμα μπροστά και να συμπεριλάβει όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις σε ένα νομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο για να μπουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί σε νέα τροχιά αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης.

Όπως σημειώνουν κύκλοι που ασχολήθηκαν στενά με το επίμαχο θέμα από τους 6.000 περίπου Αγροτικούς Συνεταιρισμούς που είναι εγγεγραμμένοι, σε λειτουργία βρίσκονται μόλις 800, εκ των οποίων μόλις το 1/5 περίπου θεωρούνται βιώσιμοι.

Οι παρούσες διατάξεις έρχονται να διασφαλίσουν, επίσης, την επέκταση της εμπορικής τους δραστηριότητας και ανοίγουν το δρόμο για την ίδρυση νέων Συνεταιρισμών, ενισχύοντας τη στόχευση της Κυβέρνησης για ενίσχυση του «συνεταιρίζεσθαι».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανταποκρίνεται στο πάγιο αίτημα των συνεταιρισμένων αγροτών για τη σύσταση μιας εθνικής συντονιστικής οργάνωσης των Αγροτικών Συνεταιρισμών, καθώς ορίζει τις προϋποθέσεις για την συγκρότηση «Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ.)».