Nέες προσλήψεις στο υπουργείο Εξωτερικών

156

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή είκοσι ενός (21) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθεί εγκαίρως, με ημερομηνία έναρξης την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο διορισμός τους, θα πρέπει:

α) να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και στην περίπτωση που η ελληνική ιθαγένεια έχει αποκτηθεί με πολιτογράφηση, να έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα τριών ετών έως την ημερομηνία διορισμού,

β) να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των προκηρυσσόμενων θέσεων,

γ) οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,

δ) να μην έχουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 66 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών κωλύματα διορισμού και

ε) να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή (αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου, με σχετική εξουσιοδότηση) ή η αποστολή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και την ένδειξη «Για το διαγωνισμό των Ακολούθων» στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1, 10671, Αθήνα-γραφείο 208, ώρες 11:00-13:00 καθημερινά, τηλ.: 210-368 1139) αίτησης συμμετοχής-υπεύθυνης δήλωσης σε ειδικό έντυπο, από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μέχρι και την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020. Η εμπρόθεσμη ταχυδρομική αποστολή αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

 

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr