Ντράγκι: «Οι ελληνικές τράπεζες να συνεχίσουν τις προσπάθειες για μείωση των «κόκκινων» δανείων»

152
Ντράγκι: Τα ελληνικά ομόλογα δεν πληρούν τα κριτήρια της ΕΚΤ

«Τα αυξημένα επίπεδα «κόκκινων» δανείων εξακολουθούν να αποτελούν συστημικό κίνδυνο για την κερδοφορία και την κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών».

Τα παραπάνω δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Μάριο Ντράγκι, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, Νίκου Χουντή.

Συγκεκριμένα, ο Μάριο Ντράγκι σημείωσε ότι «τα αυξημένα επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) εξακολουθούν να θέτουν σημαντικό́ κίνδυνο για την κερδοφορία και την κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών».

Στη συνέχεια της απάντησής του τόνισε ότι «είναι εξαιρετικά σημαντικό οι ελληνικές τράπεζες να συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες για τη διευθέτηση του ζητήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία», ζητώντας από την ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει τις «προσπάθειες, πρωτίστως διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα του νομικού πλαισίου για τη διευθέτηση των ΜΕΔ (ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, καθεστώς αφερεγγυότητας, νομικό πλαίσιο για πώληση ΜΕΔ, κ.λπ.) και παρέχοντας ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τη διευθέτηση των ΜΕΔ».