Ο Κωνσταντίνος Γέρου νέος πρόεδρος της ΕΙΗΕΑ

160

Ανασυγκροτήθηκε το Δ.Σ. της Ε.Ι.Η.Ε.Α. Συγκεκριμένα, Πρόεδρος αναλαμβάνει ο κ. Κωνσταντίνος Γέρου, εκδότης δύο ημερησίων εφημερίδων. Αντιπρόεδρος ο κ. Ανδρέας Μιχαλόπουλος. Γραμματέας ο κ. Ιωάννης Φιλιππάκης και Ταμίας ο κ. Κώστας Γκαβούνας.

Κατά τη διάρκεια της 3ετούς επιτυχημένης Προεδρίας του κου. Νίκου Χατζηνικολάου, αναβίωσε η λειτουργία της Ε.Ι.Η.Ε.Α., οργανώθηκαν οι υπηρεσίες της και οδηγήθηκε η Ένωση στα απαιτούμενα νέα βήματα εκσυγχρονισμού και διεύρυνσης