ΟΑΕΔ: Τι αλλάζει στην κάρτα ανεργίας

125
Έρχονται αλλαγές στην κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ και ειδικότερα στον χρόνο ανανέωσης της.

Έρχονται αλλαγές στην κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ και ειδικότερα στον χρόνο ανανέωσης της.

Πλέον θα απαιτείται ανανέωση της κάρτας 20 ημέρες πριν να λήξει, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή, Σπύρου Πρωτοψάλτη.

Η ανανέωση, της κάρτας ανεργίας αποτελεί προϋπόθεση για την επέκταση της ισχύος της.

Με τη νέα απόφαση του Σπύρου Πρωτοψάλτη που θα ισχύσει σε χρόνο που θα ορίσει ο Οργανισμός η ανανέωση της κάρτας ανεργίας θα γίνεται εντός διαστήματος 20 ημερών που προηγείται της προβλεπόμενης ημερομηνίας λήξης ισχύος της κάρτας, συμπεριλαμβανόμενης και της ημερομηνίας λήξεως με τους εξής τρόπους:

α) μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Οργανισμού , με τη χρήση κωδικών πρόσβασης,

β) μέσω ΚΕΠ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Η νέα προθεσμία των είκοσι ημερολογιακών ημερών θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται για τα δελτία ανεργίας που έχουν καταληκτική ημερομηνία λήξης 1 Ιουλίου, τα οποία θα μπορούν πλέον να ανανεωθούν από τις 12 Ιουνίου, δηλαδή 20 ημερολογιακές ημέρες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης.