Αρχική Προσλήψεις Οι 6.590 προσλήψεις μέσα στο καλοκαίρι

Οι 6.590 προσλήψεις μέσα στο καλοκαίρι

122

Με μόνιμους και συμβασιούχους ενισχύονται διάφοροι φορείς του Δημοσίου μέσα στο αμέσως επόμενο διαστημα. Θέσεις για μόνιμους «ανοίγουν» σε ΔΕΔΔΗΕ, υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, υπ. Οικονομικών, μουσεία, κ.α. Παράλληλα μέσα στο καλοκαιρι αναμένεται να «τρέξουν» σημαντικές προκηρύξεις για συμβασιούχους σε φορείς όπως ΕΟΠΥΥ, ΔΕΗ, δημους, Περιφερειες, Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κ.α. Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα ζητηθούν για τους παραπάνω διαγωνισμούς είναι: διοικητικοί, φύλακες, οδηγοί, μηχανικοί, τεχνικοί, γιατροί, Φαρμακοποιοί, εργάτες, ναυαγοσώστες, οικονομολόγοι, νομικοί, υπάλληλοι πληροφορικής, γεωπόνοι, καθαριστές, κ.α.

215 γιατροί και φαρμακοποιοί στον ΕΟΠΥΥ
Το «πράσινο φως» «άναψε» το ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 215 γιατρών και φαρμακοποιών για οκτώ μήνες στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ. Πιο αναλυτικά, θα γίνουν 134 προσλήψεις γιατρών και 81 φαρμακοποιών. Οι διαγωνισμοί θα ξεκινήσουν άμεσα και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα είναι δεκαήμερη. Για τις θέσεις των φαρμακοποιών ζητούνται: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας....

Διαβάστε τη συνέχεια στο moneypress.gr