Οι ανατροπές στο προσχέδιο του προϋπολογισμού

53

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,56% του ΑΕΠ (7,026 δισ. ευρώ) την προσεχή χρονιά, συμπεριλαμβάνοντας ολόκληρο το πακέτο αναπτυξιακών και κοινωνικών μέτρων ύψους 1,2 δισ. ευρώ το οποίο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, προβλέπει το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2020 που κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή.

Το δημοσιονομικό κόστος των φοροελαφρύνσεων και των λοιπών κοινωνικών μέτρων καλύπτεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις του προσχεδίου, με την επιστράτευση δημοσιονομικών ισοδύναμων μέτρων, ύψους 1,231 δισ. ευρώ.

Για φέτος εκτιμάται ότι η χρονιά θα κλείσει με πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,68% του ΑΕΠ (6,996 δισ. ευρώ).

Οι φοροελαφρύνσεις και τα υπόλοιπα μέτρα της Θεσσαλονίκης εκτιμάται ότι θα έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη.

Το προσχέδιο προβλέπει επίσης παρεμβάσεις βελτίωσης του δημοσιονομικού αποτελέσματος, οι οποίες θα αποφέρουν συνολικά 1,231 δισ. ευρώ επιπλέον σε σχέση με το σενάριο βάσης του προϋπολογισμού, υπερκαλύπτοντας έτσι το δημοσιονομικό κόστος από το πακέτο μέτρων της Θεσσαλονίκης και οδηγώντας σε πρωτογενές πλεόνασμα 3,56% του ΑΕΠ την προσεχή χρονιά.

Οι παρεμβάσεις αυτές είναι:

- Η αναπροσαρμογή των οροφών δαπανών στον τακτικό προϋπολογισμό, που οδηγεί σε εξοικονόμηση 500 εκατ. ευρώ.

- Η αναδιάρθρωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ενίσχυση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, από την οποία προκύπτουν 170 εκατ. ευρώ.

- Η επισκόπηση δαπανών και εσόδων φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που αποφέρει συνολικά 214 εκατ. ευρώ.

- Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, από την οποία εξοικονομούνται 123 εκατ. ευρώ.

- Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης με μέτρα προώθησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, τα οποία θα έχουν δημοσιονομικό όφελος ύψους 642 εκατ. ευρώ.

- Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η αύξηση της εισπραξιμότητας των εσόδων από την ακίνητη περιουσία με αύξηση εσόδων και νέες μορφές ελέγχου Airbnb (όφελος 60 εκατ. ευρώ) και με εξορθολογισμό του συστήματος προσδιορισμού αξιών ακινήτων (όφελος 142 εκατ. ευρώ).

- Η επιτάχυνση επίλυσης φορολογικών διαφορών που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια, με όφελος 50 εκατ. ευρώ).

Με τις παραπάνω πρωτοβουλίες η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό για το 2020. Χωρίς τις προτιθέμενες παρεμβάσεις θα προέκυπτε, σύμφωνα με το προσχέδιο, πρωτογενές πλεόνασμα 3,35% του ΑΕΠ την προσεχή χρονιά, δηλαδή θα υπήρχε δημοσιονομικό κενό 0,15% του ΑΕΠ.

Στις αναπτυξιακές και κοινωνικές παρεμβάσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ περιλαμβάνονται:

- Το επίδομα 2.000 ευρώ στις νέες οικογένειες για κάθε παιδί που γεννιέται

- Η μετάβαση των ειδών βρεφικής ηλικίας και στα κράνη στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 13%

- Η αναμόρφωση της φορολογίας φυσικών προσώπων με εισαγωγικό συντελεστή 9% από 22% σήμερα και η αύξηση του αφορολογήτου ορίου κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί (μέχρι τα 4)

- Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για απασχολούμενους πλήρους απασχόλησης από τα μέσα του 2020

- Η μείωση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από το 28% στο 24%

- Η μείωση της φορολογίας διανεμόμενων κερδών από το 10% στο 5%

- Η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές για 3 χρόνια

- Η αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων για 3 χρόνια.