Οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητα

273
Σταθερός εκλογικός κύκλος

Τη μάχη της καθημερινότητας επιχειρεί να κερδίσει η Κυβέρνηση μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις που ανακουφίζουν κατά κύριο λόγο τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες σε μια δύσκολη ομολογουμένως περίοδο που η πανδημία έχει προκαλέσει ανατροπές στις ζωές όλων.

Μία εξ αυτών είναι και το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» που έχει ήδη λάβει σάρκα και οστά και στόχο έχει να δημιουργήσει συνθήκες ισότητας και να υποστηρίξει τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως καλά μπορεί να αντιληφθεί κανείς από τον τίτλο του, έρχεται να ανακουφίσει χιλιάδες οικογένειες που αγωνιούν σε καθημερινή βάση για το που θα αφήσουν τα ανήλικα παιδιά τους προκειμένου  να προσέλθουν στον χώρο δουλειάς.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι μία πρωτοβουλία με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα και εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων συμφιλίωσης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Ήδη το πρόγραμμα εφαρμόζεται πιλοτικά, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν ήδη διαθέσιμα κεφάλαια ύψους 3 και κάτι εκατομμυρίων ευρώ από τα οποία τα περισσότερα θα διατεθούν στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται να γίνει χαρτογράφηση και σύγκριση με μοντέλα σε άλλες χώρες, ενώ θα γίνει και σχετική ζύμωση σε κυβερνητικό επίπεδο για τη διαμόρφωση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής της δράσης.

Η πιλοτική εφαρμογή γίνεται σε επιλεγμένους δήμους για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την μετέπειτα καθολική εφαρμογή στο σύνολο της χώρας.