Οι πανελλαδικές κυκλοφορίες των εφημερίδων (δελτία)

88

Δελτίο Σαββατιάτικων Εφημερίδων (Πανελλαδικό) Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020

Δελτίο Κυριακάτικων Εφημερίδων (Πανελλαδικό) Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020

Δελτίο Ημερήσιων Εφημερίδων (Πανελλαδικό) Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020

Δελτίο Ημερήσιων Εφημερίδων (Πανελλαδικό) Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

Δελτίο Ημερήσιων Εφημερίδων (Πανελλαδικό) Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020