Οι Πανελλαδικές κυκλοφορίες των ημερησίων εφημερίδων (δελτία)

41

Δελτίο Ημερήσιων Εφημερίδων (Πανελλαδικό) Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2019

Δελτίο Ημερήσιων Εφημερίδων (Πανελλαδικό) Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019

Δελτίο Ημερήσιων Εφημερίδων (Πανελλαδικό) Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019

Δελτίο Ημερήσιων Εφημερίδων (Πανελλαδικό) Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019

Δελτίο Ημερήσιων Εφημερίδων (Πανελλαδικό) Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019

Δελτίο Ημερήσιων Εφημερίδων (Πανελλαδικό) Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019