Οι υπουργοί και τα κανάλια

364

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει τρεις κατηγορίες υπουργών.

Στη πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι υπουργοί που βγαίνουν στα κανάλια για συνεντεύξεις, αλλά σε safe καταστάσεις.

Μην μπλέξουν οι άνθρωποι με δύσκολες ερωτήσεις και εκτεθούν.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι υπουργοί, που βγαίνουν παντού, όπως επιβάλλει η δεοντολογία.

Τέλος υπάρχει και η κατηγορία των …εξαφανισμένων, που δεν μιλάνε καθόλου. Και το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί;