Οικογενειοκρατία και στην... Ευρωπαϊκή Ένωση

108

Η οικογενειοκρατία δεν αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο.

Η νέα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Von der Leyen είναι κόρη τ. πρωθυπουργού της Κ. Σαξωνίας και τ. Επιτρόπου στην Ε.Ε.

Ο νέος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ο πρωθυπουργός του Βελγίου Charles Michel, γιός κι αυτός τ. Επιτρόπου της Ε.Ε.