Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Διάσκεψης των Γ.Γ. των Κοινοβουλίων της ΕΕ

265

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν, χθες στο Ελσίνκι, οι εργασίες της Διάσκεψης των Γενικών Γραμματέων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία μετείχε ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων κ. Γεώργιος Μυλωνάκης.

Στη Διάσκεψη των Γενικών Γραμματέων, που έχει ως κεντρικό αντικείμενο εργασιών την προετοιμασία της Διάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί στο Ελσίνκι τον προσεχή Μάιο, προστέθηκε ευρύτερη θεματολογία σχετικά με τη λειτουργία των εθνικών κοινοβουλίων και τις επιμέρους δράσεις τους, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμών, όπως:

-H παρουσίαση των στόχων της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κροατία.

-Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία θα ξεκινήσει το Μάιο του 2020, και θα έχει διετή διάρκεια, με τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των εθνικών κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών.

-Η νέα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως προέκυψε μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Μάιο στα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε..

-Η παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πρόταση της Φιλανδικής Προεδρίας για την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας. Αξίζει να σημειωθεί, πως στο κείμενο που εγκρίθηκε από τους Γενικούς Γραμματείς, και αναμένεται να λάβει και τυπική έγκριση από τη Διάσκεψη των Προέδρων το Μάιο, συμφωνήθηκε η καθιέρωση Διάσκεψης για την αποτίμηση της δραστηριότητας της Eurojust.