ΟΟΣΑ: Πρωταθλητές στο κάπνισμα οι Έλληνες

230
ΟΟΣΑ: Πρωταθλητές στο κάπνισμα οι Έλληνες

Το ρεκόρ καπνίσματος μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ έχει η Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα απέχει ακόμη πολύ από την επίτευξη περίπου του 11% των στόχων αυτών, που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030, μεταξύ των οποίων είναι και η κατανάλωση καπνού.

Όπως σημειώνει η έκθεση, το 27% των Ελλήνων είναι καθημερινοί καπνιστές - το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των 35 χωρών του ΟΟΣΑ.

Άλλοι στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που τους οποίους απέχει πολύ η Ελλάδα, είναι η δια βίου εκπαίδευση και το ποσοστό ανεργίας. Η Ελλάδα έχει επιτύχει 10 από τους στόχους για το 2030, ενώ η απόσταση που πρέπει να καλύψει για ορισμένους άλλους είναι μικρή. Για παράδειγμα, έχει ήδη καλύψει τους στόχους για τη βρεφική, παιδική και μητρική θνησιμότητα, την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόσβαση στον ηλεκτρισμό.

Η Ελλάδα είναι πιο κοντά από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ για να επιτύχει τους στόχους για την ενέργεια. Από την άλλη πλευρά, απέχει περισσότερο από τον μέσο όρο όσον αφορά την εκπαίδευση, την ισότητα των φύλων και την οικονομία.