Όταν το προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατήγγειλε παρεμβάσεις της Διοίκησης Θάνου(έγγραφα)

80

Σε μία έκτακτη γενική συνέλευση στις 25 Ιουλίου το Σωματείο Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατήγγειλε την Διοίκηση ότι παρεμβαίνει στο επιστημονικό έργο ασκώντας πιέσεις και προβαίνοντας σε υποδείξεις.

Σημειώνεται πως με το συγκεκριμένο ψήφισμα η γενική συνέλευση καλεί την επιτροπή να επανεξετάσει το θέμα των σχέσεων τόσο μεταξύ γενικής διεύθυνσης και επιτροπής όσο και εντός της ιεραρχίας της γενικής διεύθυνσης.

Αναλυτικότερα, το Σωματείο κατήγγειλε ότι «Η Διοίκηση ασκεί πιέσεις και υποδείξεις προς τα μέλη – ειδικούς επιστήμονες της Γενικής Διεύθυνσης ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους, πέραν των ορίων που ορίζει η νομοθεσία στο πλαίσιο της ιεραρχίας, προσβάλλοντας την ανεξαρτησία της επιστημονικής τους άποψης».

Επιπλέον το Σωματείο με το ψήφισμα της γενικής συνέλευσης κατηγόρησε την Διοίκηση για έλλειψη εμπιστοσύνης στο πρόσωπο των εργαζομένων και υποστήριξε ότι η προτεραιότητα στις έρευνες γίνεται κατά τρόπο άτακτο με αποτέλεσμα να επικρατεί χάος.