Πανελλαδικές Εξετάσεις: Αυτές είναι οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής στα Πανεπιστήμια

113
Από σήμερα, Παρασκευή 25 Ιουνίου, και θα ολοκληρωθούν μέσα στον Ιούλιο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας ξεκινούν οι διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) έτους 2021.

Στην ανακοίνωση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (ΕΒΕ) στα Πανεπιστήμια προχώρησε το μεσημέρι το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το υπουργείο ανακοίνωσε έδωσε στη δημοσιότητα τους πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής που αντιστοιχούν σε κάθε σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι τόσο των ΓΕΛ όσο και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Οι Ε.Β.Ε. προκύπτουν από τις μέσες επιδόσεις των υποψηφίων ανά Επιστημονικό Πεδίο/Τομέα σε συνδυασμό με τους συντελεστές που όρισαν οι ίδιες οι Σχολές/Τμήματα των Πανεπιστημίων.

Δηλαδή μια Σχολή/Τμήμα μπορεί να έχει επιλέξει ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής το 80% ή το 120% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές.

Όπως αναφέρει μπορεί να έχει επιλέξει και για το/τα εμπλεκόμενο/-α Ειδικό/-ά Μάθημα/-τα ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής Ειδικού Μαθήματος ή Ειδικών Μαθημάτων το 70% ή το 110% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές μεταξύ αυτού του διαστήματος.

Ακόμα, επισημαίνεται ότι μαζί με τις Ε.Β.Ε. εμφανίζονται και ο συντελεστής της κάθε Ε.Β.Ε., το Ειδικό Μάθημα ή πρακτική δοκιμασία – εφόσον απαιτείται για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες Σχολές ή Τμήματα – και τέλος ο αντίστοιχος συντελεστής Ε.Β.Ε. Ειδικού Μαθήματος.

Πατήστε εδώ και διαβάστε τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ

Πατήστε εδώ και διαβάστε τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΕΠΑΛ