Πανσέληνος και εγκληματικότητα: Μύθοι και πραγματικότητα

203
Το ενδεχόμενο το φεγγάρι και η φάση στην οποία βρίσκεται να δημιουργεί και να αυξάνει τις εγκληματικές τάσεις εξετάζουν οι ερευνητές. Σε ποια συμπεράσματα καταλήγουν; Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «BetaGov» εξέτασε τη σχέση μεταξύ των εγκλημάτων και της πανσελήνου. Οι ερευνητές ανέτρεξαν στη γενική βιβλιογραφία για το «σεληνιακό φαινόμενο». Ορισμένες μελέτες έχουν βρει στοιχεία για μία επίδραση του φεγγαριού στο έγκλημα και τις αρνητικές συμπεριφορές, ενώ άλλες δεν έδειξαν απολύτως τίποτα. Οι ερευνητές άντλησαν στοιχεία από την τοπική αστυνομία μίας περιοχής της Καλιφόρνια για εγκλήματα που έγιναν από τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι το Μάιο του 2018. Παράλληλα, ερεύνησαν τη φάση στην οποία βρισκόταν το φεγγάρι σε κάθε περιστατικό εγκλήματος. Σύμφωνα με την ανάλυση, τα δεδομένα έδειξαν ότι δεν υπήρχε σχέση μεταξύ των εγκλημάτων και της πανσελήνου καθώς στην περιοχή οι άνθρωποι δεν εγκληματούσαν περισσότερο όταν υπήρχε πανσέληνος. «Παρότι αυτές οι αναλύσεις είναι διασκεδαστικές, τα ευρήματα έχουν πρακτικές συνέπειες για την αστυνόμευση, όπως για παράδειγμα την ανάπτυξη στελεχών και το πώς μοιράζονται οι πόροι για την επιβολή του νόμου» σχολίασε η διευθύντρια του «BetaGov».

Το ενδεχόμενο το φεγγάρι και η φάση στην οποία βρίσκεται να δημιουργεί και να αυξάνει τις εγκληματικές τάσεις εξετάζουν οι ερευνητές.

Σε ποια συμπεράσματα καταλήγουν; Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «BetaGov» εξέτασε τη σχέση μεταξύ των εγκλημάτων και της πανσελήνου. Οι ερευνητές ανέτρεξαν στη γενική βιβλιογραφία για το «σεληνιακό φαινόμενο».

Ορισμένες μελέτες έχουν βρει στοιχεία για μία επίδραση του φεγγαριού στο έγκλημα και τις αρνητικές συμπεριφορές, ενώ άλλες δεν έδειξαν απολύτως τίποτα. Οι ερευνητές άντλησαν στοιχεία από την τοπική Aστυνομία μίας περιοχής της Καλιφόρνια για εγκλήματα που έγιναν από τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι το Μάιο του 2018.

Παράλληλα, ερεύνησαν τη φάση στην οποία βρισκόταν το φεγγάρι σε κάθε περιστατικό εγκλήματος. Σύμφωνα με την ανάλυση, τα δεδομένα έδειξαν ότι δεν υπήρχε σχέση μεταξύ των εγκλημάτων και της πανσελήνου καθώς στην περιοχή οι άνθρωποι δεν εγκληματούσαν περισσότερο όταν υπήρχε πανσέληνος.

«Παρότι αυτές οι αναλύσεις είναι διασκεδαστικές, τα ευρήματα έχουν πρακτικές συνέπειες για την αστυνόμευση, όπως για παράδειγμα την ανάπτυξη στελεχών και το πώς μοιράζονται οι πόροι για την επιβολή του νόμου» σχολίασε η διευθύντρια του «BetaGov».