Παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την αύξηση της τιμής στο σουβλάκι

110
Yπουργείο Οικονομίας: Παραδέχεται την αύξηση της τιμής στο σουβλάκι

Την παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού προκάλεσε η προαναγγελία αύξησης της τιμής στο σουβλάκι.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι απαγορεύονται οι εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών και ότι ξεκίνησε αυτεπάγγελτο έλεγχο για να διαπιστώσει κατά πόσο στοιχειοθετούνται παραβάσεις του νόμου για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφέρει τα εξής:

"Κατόπιν δημοσιευμάτων στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει ενδεχόμενο αύξησης της τιμής στο σουβλάκι από 1η Μάιου 2019, ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, εκκίνησε αυτεπάγγελτο έλεγχο στα πλαίσια του οποίου διερευνάται κατά πόσο οι αναφερόμενες στα εν λόγω δημοσιεύματα ενέργειες στοιχειοθετούν παραβάσεις των διατάξεων του Ν. 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν 3959/2011 απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων και όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στην Ελληνική Επικράτεια, και ιδίως εκείνες οι οποίες, μεταξύ άλλων, συνίστανται στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής, καθώς και ότι σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των σχετικών διατάξεων, προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, ενημερώνοντας εγκαίρως για τις μελλοντικές της πρωτοβουλίες επί του συγκεκριμένου ζητήματος”.