Πενταετής απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος – Ποιους αφορά

137

Η πενταετής απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος ισχύει από την αρχή για τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν αλλάξει επάγγελμα, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι δικαστές έκριναν ως παράνομη την εγκύκλιο που προέβλεπε το αντίθετο.

Το Β΄ Τμήμα του ΣτΕ με την 89/2019 πιλοτική απόφασή του έκρινε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν κάνει στο το παρελθόν έναρξη εργασιών σε κάποιο επάγγελμα, διέκοψαν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και ξεκίνησαν νέο επάγγελμα, δικαιούνται εκ νέου να εξαιρεθούν για πέντε χρόνια από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για την άσκηση του νέου επαγγέλματός.

Αυτό ισχύει ακόμα και αν ο επαγγελματίας είχε συμπληρώσει 5 χρόνια άσκηση της προηγούμενης επαγγελματικής δραστηριότητας.

H απόφαση αφορούσε περίπτωση δικηγόρου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2007 έναρξη εργασιών ως ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης και έξι μήνες μετά έκανε διακοπή εργασιών.

Το 2015 προέβη σε νέα έναρξη επιτηδεύματος με αντικείμενο την δικηγορία. Κατά τα δύο πρώτα έτη της δικηγορίας του επιβλήθηκε τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ. Άσκησε ενδικοφανή προσφυγή στην πράξη προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, η οποία απορρίφθηκε, κι έτσι, ο δικηγόρος προσέφυγε στην Δικαιοσύνη.