Ποιοι θα πάρουν 508 έως 1.016 ευρώ ως εποχικό βοήθημα

222

Τονωτική ένεση για χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους και επαγγελματίες θα αποτελέσει το ειδικό εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ, το οποίο θα λάβουν οι δικαιούχοι συγκεκριμένων επαγγελματικών κατηγοριών προς το τέλος του έτους.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00, ενώ φέτος η διαδικασία ξεκίνησε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-oaed

Συγκεκριμένα η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση →
Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΟΑΕΔ, ενώ δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος καταβάλλεται εφάπαξ στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου κάθε έτους.

Δικαιούχοι του ειδικού επιδόματος είναι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ, που ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα: οικοδόμος, λατόμος, ασβεστοποιός, κεραμοποιός, πλινθοποιός, αγγειοπλάστης, δασεργάτης, ρητινοσυλλέκτης, καπνεργάτης, μουσικός - μέλος του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτης, μισθωτός ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστής εκσκαπτικών - ανυψωτικών - οδοποιητικών γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιός, τεχνικός κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστής και βοηθός χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτής κινηματογράφου και θεάτρου, ταμίας κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτός τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτης, ταξιθέτης θεάτρου - κινηματογράφου, χορευτής, μέλος οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και τεχνικός απασχολούμενος σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλος των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Δικαιούχοι είναι επίσης και οι συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10/09/2020 και πέρυσι ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του βοηθήματος, εφόσον το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν, (άθροισμα κύριας και επικουρικής). είναι μικρότερο από το ποσό των €495,75.

Επιπλέον, δικαιούχοι είναι και όσοι κατέστησαν συνταξιούχοι από τις 11/09/2020 και μετά, ανεξάρτητα από το ποσό της σύνταξής τους, καθώς και όσοι κατετάγησαν προκειμένου να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία από την ίδια ημερομηνία και μετά, εφόσον βεβαίως πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται μέσω του ατομικού λογαριασμού eServices του ΟΑΕΔ.

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 2020 ανά επάγγελμα

Ποιοι θα πάρουν 508 έως 1.016 ευρώ ως εποχικό βοήθημα