Πολιτική Προστασία: Ενεργοποίηση Copernicus για την χαρτογράφηση της Κεφαλονιάς μετά την φωτιά (χάρτης)

107
Πολιτική Προστασία: Ενεργοποίηση Copernicus για την χαρτογράφηση της Κεφαλονιάς μετά την φωτιά (χάρτης)

Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για την δασική φωτιά που έπληξε την Κεφαλονιά.

Συγκεκριμένα, κατόπιν εντολής του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε ως Εθνικό Σημείο Επαφής την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, σκοπός της ενεργοποίησης είναι να βοηθηθεί το έργο των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.

Πολιτική Προστασία: Ενεργοποίηση Copernicus για την χαρτογράφηση της Κεφαλονιάς μετά την φωτιά