Πώς διαχειρίζεσαι την ομάδα σου στις νέες συνθήκες;

143

Εργασία απομακρυσμένη, πελάτες από το διαδίκτυο, πελάτες άλλοτε ενθουσιασμένοι και άλλοτε διστακτικοί, ένταση μεταξύ των συνεργατών, ανασφάλεια είναι πλέον κάποια από τα νέα δεδομένα στον εργασιακό χώρο.

Για τη διαχείριση αυτών με επιτυχία χρειάζεται να γίνει προσαρμογή όλων, διαφορετικά θα είναι ακόμα πιο δύσκολο και τα αποτελέσματα δεν θα είναι τα επιθυμητά.

Ένας διευθυντής – manager χρειάζεται να αναδείξει δεξιότητες ηγέτη πιο πολύ από ποτέ. Τι είδους δεξιότητες; Αρχικά να συζητήσεις με την ομάδα σου το νέο πλαίσιο. Πως θα επικοινωνείτε; Ποιοι είναι οι νέοι στόχοι; Ποιες είναι οι αξίες με τις οποίες θα συνεργάζεστε και θα εξυπηρετείται πλέον; Μη θεωρήσετε ως δεδομένο ότι όλοι έχουν σκεφτεί ή πιστεύουν το ίδιο.

Είναι ευθύνη του διευθυντή αυτά να τα ξεκαθαρίσει και να τα ιεραρχήσει. Ακόμα και να προσφέρει εξωτερική υποστήριξη σε όσους συνεργάτες το χρειάζονται, ώστε να αναπτύξουν νέες ικανότητες που απαιτούνται στις νέες συνθήκες.

Ένας επιπλέον ρόλος του ηγέτη στις νέες συνθήκες είναι να δείξει την απαραίτητη ενσυναίσθηση στους συνεργάτες του, δηλαδή να εκφράσει ότι αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες όλων και να αποδεχτεί και ο ίδιος τις δυσκολίες που διαχειρίζεται και τον ανησυχούν.

Το να είσαι ανοιχτός για συζήτηση και να δείχνεις την απαραίτητη κατανόηση προς όλους είναι αυτό που θα σε διαφοροποιήσει, που θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των συνεργατών, τη συνοχή και εν κατακλείδι την παραγωγικότητα όλων. Η ομάδα αυτή εφόσον περάσει αυτή η περίοδος θα βγει πιο δυνατή και με νέες δυναμικές.

Ποιοι είμαστε ορίζει και το πως ηγούμαστε. Αυτή είναι η στιγμή να πράξουμε με υπευθυνότητα και ως ηγέτες.