Πώς θα γλιτώσετε φόρους - Τα μυστικά για τις αποδείξεις που θα δηλώσετε (παραδείγματα)

162

Αρκετές απορίες έχουν οι Έλληνες φορολογούμενοι πριν να συμπληρώσουν τη φορολογική δήλωση τους.

Πόσες αποδείξεις πρέπει να εμφανίσω στη φορολογική δήλωση; Εχω κοινό λογαριασμό με τη σύζυγό μου η οποία χρησιμοποιεί την κάρτα μου. Μπορεί η ίδια να δηλώσει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές; Τι γίνεται αν έχω λιγότερες από τις δαπάνες που απαιτούνται; Είμαι διαχειριστής στην πολυκατοικία, θα πρέπει να επιμερίσω τις κοινόχρηστες δαπάνες που πλήρωσα με κάρτα στους ενοίκους;

Οι «ηλεκτρονικές αποδείξεις» έχουν μπερδέψει φέτος τους φορολογούμενους. Τα παραπάνω ερωτήματα είναι ορισμένα από αυτά που τους απασχολούν λίγο πριν ξεκινήσουν να συμπληρώνουν τη φορολογική τους δήλωση.

Οι πληρωμές με πλαστικό και ηλεκτρονικό χρήμα που πραγματοποίησαν το 2017 οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες αποτελούν φέτος το κλειδί που θα χρησιμοποιήσουν για να κλειδώσουν την έκπτωση φόρου 1.900 - 2.100 ευρώ για τα εισοδήματα που απέκτησαν πέρυσι, αναφέρουν “Τα Νέα”. 

Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίσουν το αφορολόγητο όριο 8.636 - 9.550 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση και θα πληρώσουν λιγότερο φόρο.

Πώς θα δηλωθούν

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών θα δηλωθούν στον πίνακα 7 στους κωδικούς 049-050 του εντύπου Ε1. Οι κωδικοί αυτοί δεν είναι προσυμπληρωμένοι αλλά οι ίδιοι οι φορολογούμενοι ανάλογα με το εισόδημά τους θα υπολογίσουν το σύνολο των δαπανών που έγιναν με πλαστικό χρήμα και θα το συμπληρώσουν. Το βάρος της απόδειξης το έχουν οι ίδιοι.

Ωστόσο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να τους διευκολύνει έχει αναρτήσει δίπλα από τους κωδικούς έναν πίνακα στον οποίο αναγράφονται τα ποσά των ηλεκτρονικών πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν το 2017 σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλαν οι τράπεζες. Αν δεν συμφωνείτε με τα στοιχεία του πίνακα και έχετε πραγματοποιήσει περισσότερες συναλλαγές, τότε μπορείτε να τις προσθέσετε. Δαπάνες οι οποίες έχουν μεν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα υπολογίζονται εφόσον πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις και αποδεικνύονται από τον φορολογούμενο με κάθε πρόσφορο μέσο.

Σε περίπτωση που ένας από τους δυο συζύγους δεν καλύπτει το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων αλλά ο άλλος σύζυγος το υπερκαλύπτει, τότε το σύστημα αυτομάτως θα κάνει τον επιμερισμό έτσι ώστε να έχουν αμφότεροι τη σχετική μείωση.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στους κωδικούς 049-059 του εντύπου Ε1 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γράψουν το συνολικό ποσό των δαπανών που πραγματοποίησαν στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως ενδεικτικά κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες (prepaid card)), μέσω λογαριασμού πληρωμών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές, τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές), μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e- banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet), κ.λπ.

Απαιτούμενες αποδείξεις

Το ελάχιστο ποσό των e-αποδείξεων που θα έπρεπε να είχαν συγκεντρώσει πέρυσι οι φορολογούμενοι ανάλογα με το εισόδημά τους προσδιορίζεται με την εξής προοδευτική κλίμακα:n 10% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ,

n 15% για εισόδημα από 10.000,01 έως 30.000 ευρώ και

n 20% για εισόδημα από 30.000,01 και άνω, με το ανώτατο ποσό που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο φορολογούμενος να ανέρχεται στις 30.000 ευρώ.

Έξτρα φόρος. Όσοι δεν κάλυψαν το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό των δαπανών με πλαστικό χρήμα, τότε θα κληθούν να πληρώσουν έξτρα φόρο. Ο φόρος εισοδήματος που θα πληρώσουν προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 22%.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με εισόδημα 10.000 ευρώ, πραγματοποιεί φέτος πληρωμές με πλαστικό χρήμα 500 ευρώ αντί των απαιτούμενων 1.000 ευρώ. Στη διαφορά των 500 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής 22% και προκύπτει επιπλέον φόρος 110 ευρώ.

Οι συνταξιούχοι

Με πληρωμή έξτρα φόρου κινδυνεύουν οι συνταξιούχοι άνω των 70 ετών αλλά και όσοι εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση του ηλεκτρονικού χρήματος αν δεν εμφανίσουν δαπάνες με αποδείξεις στη φετινή τους δήλωση. Για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο όριο θα πρέπει να δηλώσουν δαπάνες για αγορές αγαθών ή λήψη παροχής υπηρεσιών ανάλογα με το εισόδημά τους. Στην περίπτωση αυτή, μετράνε τόσο οι χάρτινες όσο και οι ηλεκτρονικές αποδείξεις.

Αν δεν έχουν καλύψει το απαιτούμενο ποσό, τότε θα πληρώσουν φόρο 22% για το ποσό των αποδείξεων που θα λείπει. Από την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών που χτίζουν το αφορολόγητο όριο αλλά όχι από τη συλλογή αποδείξεων εξαιρούνται οι συνταξιούχοι 70 ετών και άνω, τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της ΕΕ ή του ΕΟΧ που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

«Αν και πιστεύαμε ότι η ποσότητα του RNA συσχετίζεται με την ποσότητα της συνδεσμίνης, τώρα ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Το σημείο της πρωτεϊνικής σύνθεσης για την μετάφραση ρυθμίζεται στενά από το κύτταρο και είναι δυναμική, αλλάζοντας με την ανάπτυξη και τη νόσηση», αναφέρει ο Δρ Σμάιθ.

Στο πλαίσιο της μελέτης, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το RNA και η πρωτεϊνική σύνθεση της συνδεσμίνης αυξάνουν κατά την επιθηλιακή μεσεγχυματική μετάβαση (EMT), αλλά η ποσότητα των διακλαδώσεων κενού στην επιφάνεια του κυττάρου όχι.

Σε μια προσπάθεια να κατανοήσουν γιατί συνέβαινε αυτό, οι επιστήμονες εστίασαν στην κατανόηση των μηχανισμών που ρυθμίζουν την κυτταρική αλληλεπίδραση στον καρκίνο και πως η απορρυθμισμένη ενδοκυτταρική επικοινωνία μπορεί να οδηγήσει στην εξέλιξη του καρκίνου μέσω της EMT.

Παρατήρησαν λοιπόν ότι ο σχηματισμός των διακλαδώσεων κενού που επιτρέπει στα κύτταρα να επικοινωνούν είχε διαταραχθεί κατά την EMT παρά την αφθονία συνδεσμίνης 43.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα κύτταρα παράγουν κλάσματα συνδεσμίνης 20k για να κατευθύνουν την συνδεσμίνη 43 στην επιφάνεια του κυττάρου, μια διαδικασία που μεταβάλλεται σε βάρος του σχηματισμού διακλάδωσης κενού.

Με ειδικό μικροσκόπιο μελέτησαν μεμονωμένα μόρια και ανέλυσαν τις συνδεσμίνες εντός των κυττάρων και έτσι διαπίστωσαν ότι οι πλήρως ανεπτυγμένες συνδεσμίνες ήταν φυλακισμένες στα κύτταρα του συμπλέγματος Golgi, το οποίο δρα ως μονάδα συσκευασίας για τις πρωτεΐνες που κατευθύνονται στην επιφάνεια του κυττάρου.

Για να αντιμετωπίσει την κατασταλμένη έκφραση των κλασμάτων της συνδεσμίνης 20Κ, ο Δρ Σμάιθ χρησιμοποίησε έναν ιό για να προκαλέσει το RNA των κυττάρων να παράγει συνδεσμίνη 20k , διασώζοντας έτσι τη συνδεσμίνη 43, τον σχηματισμό των διακλαδώσεων και τις φυσιολογικές κυτταρικές επικοινωνίες.