Πώς θα πάρετε λεφτά για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας

278

Περισσότερους δικαιούχους και υψηλότερα ποσά περιλαμβάνει το νέο Πρόγραμμα "Εξοικονομώ - Αυτονομώ" για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων που μπαίνει σε εφαρμογή από τις 2 Νοεμβρίου τμηματικά και ανά περιφέρεια, ενώ για τις πολυκατοικίες η διαδικασία θα ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο.

Βασικός στόχος του νέου προγράμματος είναι η αναβάθμιση κατοικιών τουλάχιστον κατά 3 ενεργειακές κλάσεις, ενώ αυξάνει τα βασικά ποσοστά των επιχορηγήσεων έως και το 85%.

Επιπλέον, ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει περισσότερες αιτήσεις, ενώ ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι τα €50.000 ανά κατοικία ή τα €100.000 ανά ΑΦΜ ωφελούμενου δικαιούχου. Για τις πολυκατοικίες το όριο διαμορφώνεται στα €80.000.

Στις καινοτομίες του προγράμματος περιλαμβάνονται οι νέες επιλέξιμες παρεμβάσεις για ενεργειακή αυτονομία, συστήματα smart home, ενώ για πρώτη φορά επιδοτούνται παρεμβάσεις και σε ανελκυστήρες πολυκατοικιών.

Οι απαραίτητες παρεμβάσεις σε μια κατοικία προτείνονται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και στη συνέχεια υποβάλλεται ηλεκτρονικά η αίτηση μέσω της σχετικής πλατφόρμας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία, ενώ η επιχορήγηση θα δοθεί με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του φορολογικού έτους 2019.

Σημειώνεται ότι επιλέξιμες κατοικίες είναι οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες και τα μεμονωμένα διαμερίσματα που πληρούν 4 συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Α. Να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.

Β. Να είναι νόμιμα κτίσματα ή να έχουν τακτοποιηθεί με τους νόμους περί αυθαιρέτων.

Γ. Να έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Δ. Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέα.

Το πρόγραμμα "Εξοικονομώ - Αυτονομώ" επιδοτεί συνολικά 8 διαφορετικές παρεμβάσεις και πιο συγκεκριμένα:

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων.

2. Τοποθέτηση ή αντικατάσταση θερμοκάλυψης κελύφους.

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης - ψύξης.
4. Σύστημα ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

5. Ενεργειακή αυτονομία με συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων net metering και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

6. Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

7. "Έξυπνα" συστήματα smart home, όπως φωτισμός, διαχείριση συστήματος θέρμανσης - ψύξης, απομακρυσμένος έλεγχος, (αισθητήρες διαρροής, υγρασίας κλπ).

8. Κοινόχρηστες τακτοποιήσεις σε πολυκατοικίες, όπως εγκατάσταση inverter στους ανελκυστήρες και αναβάθμιση συστήματος φωτισμού με "έξυπνο" σύστημα διαχείρισης.

Τέλος, σημειώνεται ότι από το πρόγραμμα καλύπτεται και η αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή, του συμβούλου έργου καθώς και το κόστος τυχόν μελετών, ενώ παρέχονται και άτοκα δάνεια στους ιδιοκτήτες.

Εισοδηματικά όρια και επιχορηγήσεις του "Εξοικονομώ - Αυτονομώ"

 

Έως €10.000 Έως €20.000 65% 10% 10% 85%
€10.000 - €20.000 €20.000 - €30.000 55% 10% 10% 75%
€20.000 - €30.000 € 30.000 - €40.00050% 10% 10% 70%
€30.000 - €50.000 €40.000 - €70.000 45% 10% 10% 65%
€50.000 - €90.000 €70.000 - €120.000 35% 10% 10% 55%