Πόσο ωφελούνται χιλιάδες μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες από τη μείωση της προκαταβολής φόρου (Πίνακες)

107

Κατά τον υπολογισμό και την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος, που θα γίνουν με την ηλεκτρονική υποβολή των φετινών δηλώσεων Ε1 από τους φορολογούμενους με ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα ισχύσουν ταυτόχρονα τρία άκρως ευνοϊκά φορολογικά μέτρα τα οποία προβλέπουν:

α) Μειώσεις φορολογικών συντελεστών: μείωση του ελάχιστου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από το 22% στο 9% για ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ και μειώσεις φορολογικών συντελεστών από τα επίπεδα του 29%, του 37% και του 45% στα επίπεδα του 28%, του 36% και του 44%, για ετήσια εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ

β) Μη εφαρμογή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όσους έχουν ετήσια καθαρά εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

γ) Μείωση του συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από το 100% στο 55% του κύριου φόρου εισοδήματος.

Η ταυτόχρονη εφαρμογή των τριών παραπάνω μέτρων, για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελευθέρους επαγγελματίες, θα προκαλέσει πολύ μεγάλες μειώσεις επιβαρύνσεων οι οποίες θα κυμαίνονται από 900 έως 19.000 ευρώ για όσους δηλώσουν ετήσια εισοδήματα από 3.000 έως και 75.000 ευρώ, σύμφωνα και με αναλυτικό πίνακα παραδειγμάτων που παραθέτουμε.

Σε ποσοστά οι μειώσεις των φορολογικών επιβαρύνσεων θα κυμαίνονται από 18% έως 68% για τη συντριπτική πλειονότητα των ατομικών επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών.

Δείτε αναλυτικούς πίνακες με τη μείωση του φόρου ΕΔΩ