Πόσοι κεραυνοί πέφτουν στην Ελλάδα σε πραγματικό χρόνο (εικόνα)

19
Πόσοι κεραυνοί πέφτουν στην Ελλάδα σε πραγματικό χρόνο

Σύμφωνα με τον χάρτη που καταγράφει τις ηλεκτρικές εκκενώσεις σε πραγματικό χρόνο, περισσότεροι από 2.000 κεραυνοί πέφτουν στον ουρανό της Ελλάδας.

Πατήστε εδώ και δείτε πόσοι κεραυνοί πέφτουν στην Ελλάδα σε πραγματικό χρόνο

Πόσοι κεραυνοί πέφτουν στην Ελλάδα σε πραγματικό χρόνο