Πόσοι κεραυνοί πέφτουν στην Ελλάδα σε πραγματικό χρόνο (εικόνα)

244
Πόσοι κεραυνοί πέφτουν στην Ελλάδα σε πραγματικό χρόνο

Σύμφωνα με τον χάρτη που καταγράφει τις ηλεκτρικές εκκενώσεις σε πραγματικό χρόνο, περισσότεροι από 2.000 κεραυνοί πέφτουν στον ουρανό της Ελλάδας.

Πατήστε εδώ και δείτε πόσοι κεραυνοί πέφτουν στην Ελλάδα σε πραγματικό χρόνο

Πόσοι κεραυνοί πέφτουν στην Ελλάδα σε πραγματικό χρόνο