Πότε και τι χρειάζεται η ανασυγκρότηση ενός δημόσιου οργανισμού;

133

Ένας οργανισμός εφόσον θέλει να συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο μακροπρόθεσμα είναι σημαντικό να προσαρμόζεται στις συνθήκες.

Τέτοιες συνθήκες μπορεί να είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις, αλλαγή νομοθεσίας, αλλαγή εταιρικής σύνθεσης/ προέδρου και επομένως αλλαγή κατεύθυνσης.

Της Τόνιας Τσιρογιάννη*

Εφόσον τέτοιες συνθήκες ανακύψουν τότε ο οργανισμός χρειάζεται να προσαρμοστεί και να προβεί σε αλλαγές που θα εξυπηρετούν τους νέους στόχους και ανάγκες. Η ανασυγκρότηση συνήθως αφορά: δομή, εμπορική πολιτική, αλλαγή διαδικασιών, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκδηλώσεις για εξωστρέφεια του οργανισμού. Ποιος όμως θα ηγηθεί αυτών των προκλήσεων;

Στις εταιρείες με σκοπό το κέρδος ο Διευθύνων Σύμβουλος παρακολουθεί και τον ενδιαφέρει η λεγόμενη απόδοση της επένδυσης (ROI), πρέπει να δοθούν απαντήσεις στους μετόχους για την επίδοση του οργανισμού.

Στις ΜΚΟ όμως είναι δυο οι τρόποι αξιολόγησης. Η απόδοση ως προς την αποστολή (ROM) και η απόδοση της επένδυσης (ROI) από τους δωρητές, τους χορηγούς και τις άλλες πηγές. Ενώ παράλληλα η τάση είναι οι ΜΚΟ να μεταλλαχθούν σε ποιο επιχειρησιακά μοντέλα διαχείρισης και επίδοσης.

Μερικές φορές το πλαίσιο μπορεί να περιορίσει τις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου. Παρόλο που έχουν πλήρη πρόσβαση και έλεγχο των καθημερινών λειτουργιών του οργανισμού, η τελική έγκριση έγκειται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία είναι ζωτικής σημασίας στη διοίκηση και την κινητοποίηση του προσωπικού, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο σκοπό του οργανισμού.

Εκτός του ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο οραματιστής, ο ηγέτης της αλλαγής και η φωνή του οργανισμού, πρέπει να αντιλαμβάνεται και το σφυγμό των καθημερινών εργασιών. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι συχνά στον επιχειρηματικό χώρο αναφέρεται η διαφορετική έννοια του ηγέτη και του manager (διευθυντής). Οι ηγέτες κάνουν το σωστό, οι διευθυντές το κάνουν με το σωστό τρόπο.

Ο ηγέτης- διευθυντής ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού πρέπει να τα κάνει όλα – το σωστό και με το σωστό τρόπο. Παρόλο που οι άνθρωποι συνήθως επιλέγουν να εργαστούν σε ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό για να κάνουν τη διαφορά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και αυτός ο οργανισμός είναι μια επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να συγκεντρωθούν χρήματα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος - Ηγέτης χρειάζεται να μείνει συγκεντρωμένος στο όραμα και την αποστολή, αλλά και να εκτιμήσει τη σημασία των ανθρώπων που εκτελούν αυτό το όραμα.

*Management Consultant
Personal & Business Coach
http://stellarlight.gr