Πότε θα προκηρυχθούν οι 8.933 προσλήψεις σε 56 Δήμους

28

Προσκληση για 8.933 προσλήψεις σε 56 Δήμους και άλλους 37 περιβαλλοντικούς φορείς της χώρας θα απευθύνει ο ΟΑΕΔ σε εγγεγραμμένους άνεργους προς τα τέλη Ιανουαρίου για να διεκδικήσουν μια από τις θέσεις απασχόλησης στο νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας. Το νεο πρόγραμμα, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να δημοσιευτεί σύντομα από τον ΟΑΕΔ όπως εκτιμούν αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εργασίας τοποθετώντας χρονικά την έναρξη του προγράμματος περί τα τέλη Ιανουαρίου με απώτατο όριο εκκίνησης της διαδικασίας τις αρχές Φεβρουαρίου.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι με ηλικία από 18 ετών και άνω. Ωστόσο, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η σχετική υπουργική απόφαση, το επίκεντρο εστιάζεται στους μακροχρόνια –άνω των 12 μηνών- ανέργους και μάλιστα στους άνω των 45, και 55 ετών οι οποίοι έχουν και την μεγαλύτερη μοριοδότηση για τις νέες προσλήψεις.

Οι άνεργοι θα απασχοληθούν με 8μηνη σύμβαση και με τις αυξημένες αποδοχές που θα προβλέπει η εξαγγελθείσα από το υπουργείο Εργασίας, αύξηση του κατώτατου μισθού, από τα 586,08 ευρώ σήμερα (μικτά) ενδεχομένως και στα 640 ευρώ (μικτά). Σημειώνεται ότι η όποια αύξηση αποφασιστεί θα ισχύσει αυτόματα για όσους είναι ήδη σε παρόμοιο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας,  όπως και για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που έχουν σύμβαση πλήρους απασχόλησης και αμείβονται με τον κατώτατο μισθό των 586,08 ευρώ, ενώ θα υπάρξει ανάλογη μεταβολή και για τους εργαζόμενους μερικής  απασχόλησης.

Η νέα κοινωφελής εργασία αποσκοπεί στην κάλυψη θέσεων τόσο σε 56 Δήμους της χώρας όσο και σε φορείς περιβαλλοντικής διαχείρισης προστατευόμενων φυσικών περιοχών (Natura) πανελλαδικά.

Οι άνεργοι μετά την υποβολή αίτησης, κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα και η επιλογή τους θα γίνει με βάση τη μοριοδότηση που θα λάβουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια ανεργίας, αναπηρίας, εισοδήματος, και ηλικίας:

α) Για χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, δίδεται ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,

β) Για χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60), ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα.

γ) Για αναπηρία ανέργου σε ποσοστό 50% και άνω, δίδονται δεκαπέντε (15) μόρια.

δ) Για ετήσιο εισόδημα (φορολογικού έτους 2017), ατομικό ή οικογενειακό, η μοριοδότηση διαμορφώνεται ως εξής:

*  Με ατομικό εισόδημα από 0-3.500 ευρώ,  και οικογενειακό έως 7.000 ευρώ ο άνεργος παίρνει 30 μόρια.

* Με ατομικό εισόδημα από 3.501 έως 5.000 ευρώ,  και οικογενειακό από 7.001 έως 10.000 ευρώ ο άνεργος παίρνει 25 μόρια.

* Με ατομικό εισόδημα από 5.001έως 8.000  και οικογενειακό από 10.001 έως 16.000 ευρώ ο άνεργος παίρνει 20 μόρια.

* Με ατομικό εισόδημα από 8.001 έως 12.000 ευρώ  και οικογενειακό από 16.001 έως 26.000 ευρώ ο άνεργος παίρνει 10 μόρια.

* Αν το ατομικό εισόδημα είναι πάνω από 12.000 ευρώ ή το οικογενειακό υπερβαίνει τις 26.000 ευρώ, δεν δίδονται επιπλέον μόρια.

Η ηλικία μοριοδοτείται αντιστρόφως ανάλογα, δηλαδή οι νέοι έχουν λιγότερα και οι μεγαλύτεροι περισσότερα μόρια.

Ετσι, με ηλικία 18 έως 29 ετών, παίρνουν 15 μόρια, από 30 έως 44 ετών κερδίζουν 25 μόρια, απο 45 έως 54 ετών δίδονται 35 μόρια, και με ηλικία από 55 ετών και άνω, έχουν 45 μόρια.

Επίσης, οι άνεργοι που θα κάνουν αίτηση μοριοδοτούνται και από τα τέκνα.

Για κάθε ανήλικο τέκνο έχουν 10 μόρια. Ο γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, παίρνει 10 μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων,

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης, έχουν άλλα 35 μόρια επιπλέον ενώ οι ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε προηγούμενο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας από αυτά που υλοποιούνται από το ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020, εξασφαλίζουν άλλα 20 μόρια.

Τέλος επιδοτείται και η εντοπιότητα (μόνιμη κατοικία) του ωφελουμένου, με άλλα 20 μόρια.

Για τις περιπτώσεις των κριτηρίων που έχουν μοριοδότηση βάσει αναπηρίας απαιτείται σχετική γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) με την οποία πιστοποιούνται τα ποσοστά αναπηρίας.

Οταν μόνο ο ένας εκ των δύο άνεργων συζύγων αιτείται συμμετοχή στο πρόγραμμα, τότε προστίθεται στον αριθμό των μορίων του ο αριθμός των μορίων της ανεργίας του/της συζύγου.

Οταν και οι δύο σύζυγοι εγγεγραμμένοι άνεργοι υποβάλλουν αίτηση, και ο ένας  ανήκει σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες ωφελουμένων, τότε ο καθένας από τους συζύγους λαμβάνει τον αριθμό των μορίων της εγγεγραμμένης ανεργίας του.

Σε περίπτωση ανέργων πτυχιούχων (ΠΕ ή TE) οι οποίοι δεν επιλέξουν θέση απασχόλησης με ειδικότητα αντίστοιχη των ειδικών τυπικών προσόντων τους, αποκλείεται η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, εκτός εάν ανήκουν έστω και σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες ανέργων.

Η αμοιβή –σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα και πριν την επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού- καθορίζεται με βάση τα νομοθετημένα όρια αποδοχών, δηλαδή 586,08 ευρώ μικτά το μήνα για τους άνω των 25 ετών και 510,9 ευρώ για τους κάτω των 25 ετών.

Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ανέργων που θα προσληφθούν στη νέα κοινωφελή εργασία, και τις ασφαλιστικές τους εισφορές, για σύνταξη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Για κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί από τον επιβλέποντα φορέα το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί: α) σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και β) σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών. Πέραν αυτών, δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε άλλη παροχή, ή ενίσχυση ή αμοιβή στους ωφελούμενους (ενδεικτικά: επίδομα αδείας, γάμου, τέκνων).

Δεν αναφέρεται αμοιβή για υπερωρίες.  Εξάλλου, όπως λέει η απόφαση, οι ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε ημέρες ή ώρες που δημιουργούν πρόσθετο μισθολογικό κόστος.

Αντίθετα για τους ωφελούμενους που θα απασχοληθούν σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, προβλέπεται η καταβολή στον ΕΦΚΑ της αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων, χωρίς αυτό να σημαίνει και προσαύξηση αποδοχών.

Ο ΟΑΕΔ θα υποδέχεται τις ηλεκτρονικές αιτήσεις ωφελουμένων, καταρτίζει πίνακα κατάταξης ανέργων, προβαίνει στη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης, καταβάλλει μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος στους ωφελούμενους και τους επιβλέποντες φορείς αντιστοίχως και διενεργεί δειγματοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους στους επιβλέποντες φορείς. Ωφελούμενοι της δράσης είναι Ελληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ιμβρο και Τένεδο ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας ούτε η συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτηση αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες: α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, β) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, γ) μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δ) άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα, ε) άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, στ) εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και ζ) άνεργοι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Ωφελούμενος είναι ένας εκ των δύο εγγεγραμμένων ανέργων συζύγων, εκτός εάν εμπίπτει στις περιπτ. γ (για τους μακροχρόνια ανέργους 12 μηνών και άνω), ε, στ και ζ.

Η πρόσκληση του ΟΑΕΔ, θα εκδοθεί κατόπιν έγκρισης του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Το ΑΣΕΠ μπορεί να κάνει τροποποιήσεις.

Οι άνεργοι μπορούν να υποβάλουν, μόνον με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από μία μέχρι τρεις υπηρεσίες τοποθέτησης ή/και επιβλέποντες φορείς. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην πρόσκληση, ο δυνητικά ωφελούμενος αποκλείεται από τη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία τοποθετήσεων. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από το δυνητικά ωφελούμενο επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr