Πρακτική άσκηση με μισθό 1.000 ευρώ το μήνα

588

Τη δυνατότητα να αποχτύσουν εργασιακή εμπειρία με μισθό 1000 ευρώ το μήνα έχουν φοιτητές μέσω της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας EUN Partnership AISBL (δίκτυο υπουργείων Παιδείας).

Το δίκτυο προσφέρει 6μηνη πρακτική άσκηση σε φοιτητές, προκειμένου να εργαστούν στην αξιολόγηση και υποστήριξη των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα MOOC (μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα).

Οι φοιτητές θα απασχοληθούν στο τμήμα επιστημονικής εκπαίδευσης, στις Βρυξέλλες.

Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν:
• Προσδιορισμός αναγκών σε σχέση με τις μελλοντικές δραστηριότητες του MOOC
• Αξιολόγηση λύσεων σε διάφορες πλατφόρμες eLearning, με υποστήριξη και άλλων συναδέλφων (τεχνικών και παρόχων περιεχομένου)
• Αναφορές και τεκμηρίωση για κάθε μία από τις υπάρχουσες λύσεις που θα χρησιμοποιηθούν ως βασικό στοιχείο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
• Εργασίες στις τρέχουσες δραστηριότητες του MOOC που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα της EUN

Διαβάστε τη συνέχεια στο moneypress.gr