Πρόγραμμα «Συν-Εργασία»: Ξεκινούν οι δηλώσεις - Ποιους αφορά

269

Από σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, μπορούν οι οι εργοδότες - επιχειρήσεις να δηλώσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» τους εργαζόμενους που είναι ενταγμένοι στη Β΄ φάση του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον Σεπτέμβριο και στην Α΄ φάση για τον Οκτώβριο.

Αναλυτικά, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ - ΦΑΣΗ) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ και μόνο:

-για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β΄ ΦΑΣΗΣ για τον Σεπτέμβριο, και

-για τους εργαζόμενους που αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ ΦΑΣΗΣ.

Πριν υποβληθούν οι διορθώσεις με το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’ - ΦΑΣΗ) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τους εργαζόμενους που αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ ΦΑΣΗΣ, οι εργοδότες μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β’ ΦΑΣΗ και επιλέγοντας το κουμπί [Διαχείριση] να ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β’ ΦΑΣΗΣ.

-Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων: Από 3/11/2020 έως και 6/11/2020

-Για τον μήνα Οκτώβριο - Α΄Φάση Συν-Εργασία

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων & Ορθών επαναλήψεων: Από 3/11/2020 έως και 6/11/2020

-Για τον μήνα Οκτώβριο - Β’ Φάση Συν-Εργασία

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων & Ορθών επαναλήψεων: Από 7/11/2020 έως και 24/11/2020

-Για τον μήνα Νοέμβριο - Α’ Φάση Συν-Εργασία

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων & Ορθών επαναλήψεων: Έως και 30/11/2020