Προσλήψεις στο δήμο Ανατολικής Σάμου

46

Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Ανατολικής Σάμου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Ζητούνται

  • Εργάτες πυροπροστασίας
  • Βοηθοί Υδραυλικών

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η προθεσμία ξεκινά 8 Ιουνίου και ολοκληρώνεται Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr