Πρωταθλήτρια Ευρωζώνης η Ελλάδα στους έμμεσους φόρους

35

Πρωτιά στους έμμεσους φόρους έχει μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης η Ελλάδα, θέση που θα διατηρήσει και το 2019, όπως προκύπτει από την εξέταση των προσχέδιων των προϋπολογισμών που κατέθεσαν οι 19 χώρες - μέλη της ευρωζώνης στην Κομισιόν, στο πλαίσιο των διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Όπως αναφέρει η "Καθημερινή της Κυριακής", το 2019 ειδικοί φόροι κατανάλωσης και ΦΠΑ θα αντιστοιχούν στο 17,3% του ΑΕΠ, εξασφαλίζοντας στην την πρώτη θέση, ενώ μόνο η Γαλλία και η Κύπρος βρίσκονται κοντά στην ελληνική επίδοση.

Στο σύνολο των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων η Ελλάδα εξασφαλίζει την 5η θέση στην ευρωζώνη πίσω από το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Φιλανδία και την Ιταλία. Η σημαντική διαφορά, όμως, με τις παραπάνω χώρες είναι ότι χρηματοδοτούν ένα πολύ πιο γενναιόδωρο κοινωνικό κράτος. Για παράδειγμα, για την προστασία των ανέργων η Φιλανδία διαθέτει το 2,1% του ΑΕΠ της, την ώρα που Ελλάδα δαπανά μόλις το 0,6% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, η Ελλάδα είναι η χώρα της ευρωζώνης με τη μεγαλύτερη διαφορά στην απόδοση της έμμεσης και άμεσης φορολογίας. Συγκεκριμένα η άμεση φορολογία επιβαρύνει τους πολίτες με φόρους που ανέρχονται στο 10% του ΑΕΠ, έναντι 17,3% του ΑΕΠ για την έμμεση φορολογία.