Ψηφιακή λογιστική και άυλες αξίες

553
Διακόσια χρόνια μετά την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού, ήλθε η ώρα να βάλουμε στην άκρη τον κοντοθωρισμό και την εσωστρέφεια που συνεπάγεται.

Για τους οικονομικούς διευθυντές των επιχειρήσεων, αλλά γενικότερα για το σύνολο του επιχειρηματικού χώρου, από λογιστικής πλευράς και όχι μονον βέβαια, πολλοί παραδοσιακοί κανόνες αλλάζουν, γιατί οι όροι δημιουργίας αξιών στις επιχειρήσεις μεταβάλλονται άρδην,

Εάν το μέλλον των επιχειρήσεων είναι ψηφιακό, όπως πολλοί υποστηρίζουν, η επόμενη εύλογη ερώτηση είναι τι ακριβώς σημαίνει αυτό για την οικονομική διεύθυνση: Σύμφωνα με έρευνα της OpenMatters και ανάλυση από την Deloitte οι Οικονομικοί Διευθυντές (CFO) πρέπει να κινηθούν προς την ψηφιακή κατεύθυνση, ειδάλλως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να θέσουν τo μέλλον της εταιρείας σε εξαιρετικά σοβαρό κίνδυνο.Και αυτό σε μια περίοδο κρίσιμων αλλαγών όχι πάντα εύκολα ανιχνεύσιμων ως προς την υφή τους.

Του Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου

Στην εποχή μας, ο παραδοσιακός ισολογισμός με το "φυσικά" ενεργητικά στοιχεία της επιχείρησης, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, καταθέσεις και επενδύσεις, εξοπλισμός κ.α., δεν αντιπροσωπεύει πια την πραγματικότητα αφού όλα τα παραπάνω συνιστούν το 20% ή και λιγότερα της συνολικής εταιρικής αξίας (Ocean Tomo, 2010).

Εν συντομία, οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν τις παλαιότερες πηγές δημιουργίας αξίας.

Νεοι συντελεστές,όπως οι γνώσεις και οι έρευνες για παράδειγμα, έρχονται στην επιφάνεια και συνεχώς το βάρος τους αυξάνεται.

Οι CFOs που δεν θα υιοθετήσουν αυτές τις νέες παραμέτρους και τις συναφεις τεχνολογικές εξελίξεις, ενδέχεται να δημιουργούν στρατηγικά και λειτουργικά ρίσκα τόσο για τους ίδιους όσο και στη διοίκηση της εταιρείας,που πρέπει να λογοδοτει στους μετόχους της και λοιπούς συντελεστές της λειτουργίας της.

Η έρευνα καταδεικνύει, επίσης, πως οι οικονομικοί διευθυντες που εξακολουθούν να διαχειρίζονται και να επενδυουν τα κεφάλαια της εταιρείας σε πραγματικές αξιες (tangible assets) χρησιμοποιώντας περασμένης γενιάς τεχνολογίες μπορεί να δημιουργήσουν χαμηλότερα επίπεδα απόδοσης και εταιρικής αξίας από τους συναδέλφους τους που είναι περισσότερο προσανατολισμένοι στις νέες τεχνολογίες και ξοδεύουν τους διαθέσιμους πόρους στη δημιουργία (intangible assets)αυλών αξιών.

Μια από τις αξιες αυτές,σημειώνουμε,είναι και η φήμη της εταιρίας,την οποιαν κάποιοι έχουν την τάση να υποτιμούν,γιατί τόσο καταλαβαίνουν, Επιπρόσθετως, οι CFOs που δεν κατανοούν τη χρησιμότητα των big data, υπερ-επενδύουν πάνω στα tangible assets γιατί αυτό μπορούν νη μετρήσουν, να εντοπίσουν και να προσθέσουν στις αναφορές τους.

Τα intangible assets (άϋλες αξίες), εκτός από τα brand, συμπεριλαμβάνουν τους ανθρώπους - πελάτες, εργαζόμενους και επενδυτές -, την πνευματική ιδιοκτησία και τα κοινωνικά και επιχειρηματικά δίκτυα. Τα συγκεκριμένα άυλα στοιχεία ενδυναμώνονται σε μεγάλο βαθμό από υπάρχουσες και αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως Cloud, Analytics, Internet of Things και Mobile.

Ειναι καταδηλο ετσι ότι στην πορεία του χρόνου, το μέγεθος τους ως αξία θα αποκτά ειδικό βάρος τέτοιο που θα ανατρέπει και πολλά παραδοσιακά εταιρικά κριτήρια εκτίμησης αξιών.Η ώρα της ψηφιακής λογιστικής έχει ήδη σημάνει και όπως εύστοχα επισημαίνουν οι νέοι ειδικοί, έχει ανοίξει ο δρόμος μιας νέας εποχής. Στην οποιαν όσοι έσονται πρώτοι, πιθανότατα θα είναι και οι πιο κερδισμένοι.

Καποιες χρημαστηριακες κεφαλαιοποιήσεις επιβεβαιώνουν του λόγου το ασφαλές.