Ψηφιακός μετασχηματισμός και νέα εργασία

6
Πως η «μετριοκρατία» ισοπεδώνει τη χώρα

Τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού θα αποδώσουν στις επιχειρήσεις μέσα στα επόμενα 3 με 5 χρόνια αύξηση εργασιών και μείωση κόστους κατ΄ελάχιστο της τάξης του 10 έως 30%.

Ο Λωράν Αλεξάντερ είναι ο τύπος ανθρώπου που προσκαλεί κανείς σε δείπνο για να εντυπωσιάσει τους καλεσμένους του.

Του Αθ. Χ. Παπανδρόπουλου

ΟΛωράν συνδυάζει συμβουλές για τη ζωγραφική του ημέτερου Δομίνικου Θεοτοκόπουλου (ElGreco), με αναφορές στις τελευταίες βιολογικές έρευνες που θα μας επιτρέπουν επίσης να ζούμε πάνω από 100 χρόνια αρκετά σύντομα:

«Τα παιδιά που θα γεννηθούν φέτος, του χρόνου και το 2020, ήδη θα έχουν προσδόκιμο ζωής υψηλότερο από τα 100 χρόνια», λέει ο Λωράν και τονίζει ότι στον κόσμο μας, με μεγάλη ταχύτητα, η ανθρώπινη μηχανή αλλάζει.

Και αυτές τις δραματικές αλλαγές, κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να τις σταματήσουν. Ματαίως, γιατί δεν σταματούν. Τα πάντα ρει έλεγε ο Ηράκλειτος και αυτή τη ροή ούτε ο Τράμπ, ούτε ο Σαλβίνι, ούτε ο Πούτιν και ούτε οι μουλλάδες του Ιράν θα την σταματήσουν.

Απλώς για ένα διάστημα θα χλευάζουν εαυτούς και αλλήλους, ενώ βυθίζουν στον βούρκο τις ηλιθιότητας τους αυτούς που τους πιστεύουν και τους ακολουθούν.

Ρωτήστε έναν από τους πιο πάνω γελωτοποιούς τι ακριβώς είναι μια γονιδιωματική έρευνα και αν γνωρίζει να σας απαντήσει κερνάω πλούσιο γεύμα. Και όμως, η έρευνα αυτή εξελίσσεται τόσο γρήγορα που σήμερακερδίζει σταθερά τον καρκίνο. Σε λίγα χρόνια θα τον έχει νικήσει, μας λέει ο Λωράν Αλεξάντερ.

Και όλα αυτά, εντάσσονται μέσα σ΄ένα πλαίσιο ψηφιακού μετασχηματισμού που μεταβάλλει πλέον όχι μόνον το χρόνο της ζωής αλλά και τους τρόπους που αυτή θα βιώνεται . Κατ΄ επέκταση, δραματικά αλλάζει και ο κόσμος των επιχειρήσεων και όποιος θέλει ας το καταλάβει πριν είναι αργά. Γιατί όμως;

Διότι στο μέτρο που θα μακραίνει η ζωή μας, θα μικραίνει πολύ γρήγορα η διάρκεια ζωής των δεξιοτήτηων των εργαζομένων. Στο παρελθόν, κάποιος σπούδαζε στα 20 και αυτές οι γνώσεις επαρκούσαν για να κάνει καριέρα μέχρι τα 60. Στο άμεσο μέλλον όμως, οι γνώσεις που απέκτησε ο εργαζόμενος στα 20 θα θεωρούνται ήδη παρω¬χημένες στα 35 του.

Ας μήν μας διαφεύγει οτι οι γνώσεις στίς οποίες εχει πλέον πρόσβαση ο συγχρονος άνθρωπος,διπλασιαζονται κάθε 6 χρόνια. Οί νεες δεξιότητες ετσι, είναι ως πρός την αποκτησή τους, κορυφαία πρώτη μας ύλη

Στην Ελλάδα μάλιστα η ανάγκη γιά την αποκτησή τους είναι ακό¬μη πιοεπιτακτική. Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΒ, η χώρα μας έχει χαμηλό απόθεμα ψηφιακών δεξιοτήτων και είναι ο ουραγός της Ευρώπης βάσει του Δείκτη Ψηφιακών Οικονομικών Ευκαιριών (ο οποίος αποτιμά τη διείσδυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, των ψηφιακών τεχνολογιών καθώςκαι την ύπαρξη «ψηφιακών επιταχυντών»).

Αν λάβουμε άποψη μας ότι, ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ, η Ελ¬λάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό θέσε¬ων εργασίας με υψηλά κίνδυνο από τον αυτοματισμό, είναι επιτακτική η ανάγκη για την ψηφιακή αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας. Όχι μόνο ενδοεταιρικά, αλλά ξεκινώντας από την πρωτοβάθμιαεκπαίδευση.

Παρατηρούμε διεθνώς μία στροφή στην εισαγωγή, της καινοτομίας και της δημι¬ουργικής επίλυσης προβλημάτων στα σχολεία, μέσα από την εκπαίδευση STEM και STEAM. Ο όρος STEM αποτελεί ακρω¬νύμιο των λέξεων Science (Επιστήμη), Technology (τεχνολογία), Engineering (μηχανική) και Mathematics (μαθηματι¬κά), τομέων μe μεγάλη ζήτηση στην αγορά.

Η εκπαίδευση STEM θεωρείται κινητήριοςδύναμη για τηνπροετοιμασία των μαθητών για το μέλλον ττεριλαμβάνει αλλαγή της φιλοσοφίας ολόκληρης της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης επιστήμης - τεχνολογίας καιτης σύνδεσήςτους με τον πραγματικά κόσμο.

Στη συνέχεια, προστέθηκε στο ακρωνύμιο και η τέχνη (Art), ενισχύονταςτη δημιουργικότητα και το σχεδιασμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και στην Ελλάδα vα επανεξετάσουμε τις αντιλήψεις μας στον τομέα της εκπαίδευσης, ώστε να συμβαδίζουνμετα σύγχρονα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα.

Και το καίριο ερώτημα είναι ποιοι καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω τους, πόσοι είναι και σε ποιο βαθμό έχουν τη θέληση, αλλά και τη δυνατότητα να αλλάξουν κάτι; Πολύ φοβούμεθα ότι το χρόνος τρέχει, αλλά χωρίς εμάς.