Ρίχνουν τα άτοκα δάνεια στη… δεξαμενή των εντόκων

296
Ρίχνουν τα άτοκα δάνεια στη… δεξαμενή των εντόκων

Χρήση των εγγυημένων δανείων θα κάνουν όλες οι επιχειρήσεις, ακόμα και αυτές που δεν έχουν ανάγκη δανειοδότησης.

Γιατί θα χρησιμοποιήσουν τα άτοκα δάνεια για να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση των παλαιών εντόκων δανείων.

Βέβαια, οι περισσότερες επιχειρήσεις θα χρησιμοποιήσουν τα εγγυημένα δάνεια για να καλύψουν τις ζημιές, που υπέστησαν από την κρίση, που προκάλεσε η πανδημία και να αντέξουν τους επόμενους κρίσιμους μήνες, αφού η πραγματική οικονομία θα συνεχίσει, για ένα μεγάλο διάστημα, να βρίσκεται σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας.