Σάλος για ταξίδι του Αναστασιάδη στις Σεϋχέλλες με αεροσκάφος Σαουδάραβα σεΐχη

351

Τα συμπεράσματά της για τις αεροπορικές μετακινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και τη διαδικασία κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης αλλοδαπών επενδυτών και δη της οικογένειας υπηκόων Σαουδικής Αραβίας, δημοσιοποίησε σήμερα η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Ειδικότερα, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, αν και αποδέχεται πως η χρησιμοποίηση του ιδιωτικού τζετ αποφέρει εξοικονόμηση για το κράτος, τονίζει ότι δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για ναύλωση αεροσκαφών.

Σχετικά με τις πολιτογραφήσεις, η Ελεγκτική Υπηρεσία προσθέτει πως η έγκριση της αίτησης δεν ήταν σύμφωνη με τα κριτήρια που ίσχυαν κατά την ημερομηνία εξέτασής της και έπρεπε να είχε απορριφθεί.

Αναφορικά με το ιδιωτικό τζετ, για το οποίο προκλήθηκε τεράστια συζήτηση, η ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας συμπεραίνει πως πρέπει να τεθούν κριτήρια για την αποδοχή δωρεών για τον συγκεκριμένο σκοπό και να τεθούν γραπτώς ενώπιον του Υπουργού Οικονομικών.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία χαρακτηρίζει προφανές ότι δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για ναύλωση αεροσκαφών, ωστόσο αποδέχεται ότι οι ναυλώσεις γίνονταν κατά κανόνα σε χαμηλές ή πολύ χαμηλές τιμές και ως εκ τούτου δεν προκύπτει θέμα διασπάθισης δημοσίου χρήματος.

Το παραπάνω τονίζεται και σε επιστολή του ίδιου του Προέδρου Αναστασιάδη, που απεστάλη στις 20.1.2020. Ο ίδιος ο Πρόεδρος σημειώνει, ως απάντηση σε επιστολή του Γενικού Ελεγκτή, πως δεν παρατηρήθηκε η όπια παραβίαση αρχών χρηστής δημοσιοοικονομικής διαχείρισης που να οδήγησε σε διασπάθιση δημοσίου χρήματος.

Και μάλιστα, προσθέτει πως η προσφορά της JetStream Aviation Inc. για συγκεκριμένο ταξίδι του Προέδρου στη Νέα Υόρκη εκρίθη ως ασυνήθιστα χαμηλή, «αφού περιοριζόταν στις 60.000 ευρώ, ενώ των άλλων εταιρειών κυμαινόταν από 330.000 έως 360.000 ευρώ.

Ο Πρόεδρος δε κατηγορεί την Ελεγκτική Υπηρεσία πως η έκθεση συντάχθηκε «για να ικανοποιήσει απαράδεκτους και κακόβουλους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν από βουλευτές της αντιπολίτευσης». Εκφράζει επίσης την άποψη ότι στην ειδική έκθεση, γίνεται εν εκτάσει αναφορά σε θέματα διαδικασίας «με τυπολατρική προσκόλληση στους κανόνες δημοσίων προσφορών, ανεξαρτήτως αν τούτο είναι εφικτό ή προς όφελος ή εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος».

Σχετικά με το ταξίδι στις Σεϋχέλλες, ο Πρόεδρος αναφέρει στην ίδια επιστολή πως το αεροσκάφος δεν παρεχωρήθη δωρεάν στην οικογένειά του, ωστόσο έχει έδρα το αεροδρόμιο Λάρνακας και θα μετέβαινε στο νησί για μετακίνηση της οικογένειάς του εν λόγω Σαουδάραβα. «Λόγω των φιλικών σχέσεων που διατηρεί με τον ΠτΔ», ο ιδιοκτήτης πρότεινε τη διευθέτηση της μετάβασης του Προέδρου και της οικογένειάς του στις Σεϋχέλλες.

Με βάση τα παραπάνω, η Ελεγκτική Υπηρεσία συμπεραίνει ότι η ανάγκη για ναύλωση αεροσκαφών εξυπηρετείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τη σύναψη ειδικής συμφωνίας πλαισίου αγοράς είτε αεροπορικών πτήσεων είτε υπηρεσιών ναύλωσης αεροσκάφους μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και αριθμού επιλεγέντων βάσει προδιαγραφών αερομεταφορών, οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον ύστερα από σχετική πρόσκληση.

Έπρεπε να απορριφθεί η αίτηση πολιτογράφησης

Η αίτηση για πολιτογράφηση της συγκεκριμένης οικογένειας από τη Σαουδική Αραβία υποβλήθηκε συλλογικά για τρία αδέλφια και τρία άλλα πρόσωπα. Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, η έγκριση της αίτησης δεν ήταν σύμφωνη με τα κριτήρια που ίσχυαν κατά την ημερομηνία εξέτασης και θα έπρεπε να είχε απορριφθεί για τους ακόλουθους λόγους:

Οι αιτούντες έπρεπε να είναι κάτοχοι μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας αγοραίας αξίας τουλάχιστον 500.000 πλέον ΦΠΑ.
Για έναν αιτούντα δηλώθηκε ως ιδιόκτητη κατοικία δύο εφαπτόμενα διαμερίσματα στην Πάφο, αλλά η κατοχή τους δεν πληρούσε τον όρο για ιδιόκτητη κατοικία.

Μέρος της επένδυσης των αιτούντων (απόκτηση έπαυλης και περιβάλλουσας γης) φαίνεται αφορά αγορά εταιρείας, η οποία ωστόσο δεν είχε δραστηριότητες και διατηρούσε μόνο ακίνητη ιδιοκτησία.

Με βάση τα ευρήματα, λοιπόν, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, με την έγκριση της αίτησης υπήρχε υπερτιμολόγηση και το δημόσιο απώλεσε φόρους και τέλη της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ, καθώς οι εταιρείες των πολιτογραφηθέντων Σαουδαράβων δεν έχουν υποβάλει καμιά φορολογική δήλωση από το 2014.

Σε επιστολή του στις 20.1.2020, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι τα κριτήρια για απόδοση υπηκοότητας, αποτελούν διοικητική πράξη και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στις εξουσίες που περιβάλλεται η Ελεγκτική Υπηρεσία. Από την πλευρά της, η Υπηρεσία τονίζει ότι δεν έχει εξουσία όπως ένα δικαστήριο, αλλά το δικαίωμα να προβεί σε συστάσεις που πιθανό να αφορούν και σε διοικητικές πράξεις.